Oppnevner pliktkommisjon

Fiskeriminister Per Sandberg oppnevner en pliktkommisjon som en oppfølging av sjømatindustrimeldingen som ble vedtatt av Stortinget i mars. Kommisjonen skal se på leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten i fiskerinæringen. – Arbeidet kommisjonen nå skal ta fatt på har stor betydning og jeg er fornøyd med å ha fått på plass et svært kompetent lag, sier Sandberg. Her kan du se hvilke personer kommisjonen vil bestå av.