Opplever du at radiodekninga har blitt dårligere med DAB? Du kan ha et poeng

Hvis du er ute og kjører på veien og opplever å ikke få inn DAB+ der du før fikk inn FM, så kan du ha rett i at dekninga har blitt dårligere. Men når myndighetene sier at dekninga er like god som på FM har også de rett. Hvordan henger dette sammen?

Enkelt forklart: Derfor oppleves dekningen på DAB og FM forskjellig, tiltross for at begge sendenettene har like god dekning.

Her får du den korte forklaringen. VIDEO: Benjamin Fredriksen / NRK.

Kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF synes overgangen til DAB stort sett har gått bra, egentlig bedre enn forventet. Likevel er det nok av dem som har veien som arbeidsplass som mener radiodekninga har blitt dårligere.

Sødal tror det i en del tilfeller kan ha sammenheng med bruker- og utstyrsfeil. For eksempel at antenna til DAB-adapteren er montert feil, eller at utstyret mangler det som på fagspråket heter «Service Following».

Men det betyr ikke at brukerne alltid har feil. For det kan faktisk hende at du har gjort alt riktig, men likevel ikke får inn radio der du tidligere har fått inn FM.

Litt teknisk, men heng med

Forklaringen er litt teknisk, men Sødal bidrar til å forklare litt enkelt. Så går vi mer detaljert til verks etterpå.

Nils Sødal i NAF

Nils Sødal i NAF forteller at overgangen til DAB har gått bedre enn de fryktet.

Foto: Erik Norrud

– Det er slik at FM-signalene når lengre i mono enn i stereo. Hører du på FM i mono vil du kunne oppleve at kvaliteten blir dårligere, men likevel god nok til å få med trafikkmeldinger, vær og nyheter, sier han.

Når man snakker om at DAB-dekningen er like god som på FM, sammenligner man egentlig med FM-stereo, som ikke når like langt.

Enkelte steder, spesielt i grisgrendte strøk (som vi har nok av i Nordland), kan det altså være at du har fått inn FM-mono der du nå opplever å ikke få inn DAB+.

– Er dette noe folk flest vet?

– Nei, jeg tror ikke dette er noe folk flest har et forhold til, sier Sødal.

Ikke klart definert

Tore Lunestad, sjefingeniør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), sier at det ikke er så enkelt å konstatere at FM-mono har bedre dekning enn DAB+. For hva som er FM-mono er ikke helt klart definert i internasjonale standarder.

Da Nkom i fjor lagde en rapport som sammenlignet befolkningsdekningen på DAB+ med FM-mono, fant de at dekningen i prosent på landsbasis var tilnærmet lik. Da tok de utgangspunkt i en anbefaling som sier at et FM-mono signal er seks desibel lavere enn FM-stereo.

– Når det er sagt er FM en teknologi som har mange år med utvikling på utstyrssiden bak seg. Med en god bilradio og ekstern antenne kan man få inn lave signaler av FM-mono, mye lavere enn seks desibel, sier Lunestad, som altså ikke avfeier at FM-signal kan nå ut til steder hvor DAB+ ikke når.

FM-mono kan i teorien mottas på signal fra 0–22 dB lavere enn stereo, opplyser han.

  • Da Klassekampen spurte Kulturdepartementet om hvorfor de ikke har bedt om vurdering av mono-dekningen langs veien, svarte de at den norske topografien gjorde det naturlig å legge befolkningsdekning til grunn i vurdering av dekningsgraden.

Ulik teknologi

Det motsatte kan også være tilfelle. Altså at man får inn 15 radiokanaler på DAB hvor man tidligere ikke har hatt FM-dekning i det hele tatt.

Det hele avhenger av ulike forhold som antenne- og mottakerløsning, men også at sendernettet og teknologien er forskjellig, sier Lunestad.

– DAB forsterkes av refleksjoner fra fjellsider og lignende, det gjør ikke FM. Generelt slår det positivt ut i fylker som Nordland, hvor topografien er varierende.

Bedre utstyr

Etter hvert som DAB-teknologien blir mer «moden» antar Lunestad at utstyret på markedet kan få bedre følsomhet for å ta inn signalene.

– Folk flest hører vel ikke den store forskjellen på FM stereo og mono, spesielt ikke i bil. Det er den opplevde dekningen som er viktig. Utfordringen er gjerne å få en DAB+-mottaker med god følsomhet i bilen da installasjon og antenneløsning er avgjørende.

Flere sendere gjør sitt for at dekningen mange steder blir enda bedre enn i dag. Før utbyggingen er ferdig kommer antallet trolig opp imot 1000 senderpunkt på NRKs DAB- blokk, «regionsblokka». Det betyr imidlertid ikke 100 prosent dekning.

– Teoretisk vil det nok være mulig med 100 prosent befolkningsdekning. Men de siste tidelene ville krevd mer enn en dobling i antall senderpunkter, sier sjefingeniøren.