Opphørssalg for Hurtigruten?

Fredag formiddag omsettes Hurtigrute- aksjen for kroner 4,90.

Hurtigruten "Finnmarken"

I FULL STORM: Hurtigruten fortsetter nedturen på børsen, men nå kan selskapet stå foran en opptur.

Foto: Raymond Jenssen Askmyra

Kursen har aldri vært så lav, og markedet verdsetter selskapet som om det skal være nær konkurs.

Det er ingen stor omsetning av Hurtigrute-aksjer for tiden, men likevel er det nesten et mysterium at noen kjøper aksjer i et selskap der aksjonærene kan bli kastet ut.

Redningsaksjon

En gruppe banker har gitt Hurtigruten tre milliarder kroner i lån, penger som selskapet ikke klarer å betale tilbake. Nå arbeider disse bankene for å berge mest mulig av pengene sine. For dem som er interessert i at Hurtigruten skal seile som før langs kysten, kan en bare håpe at de også arbeider for å berge selskapet.

Det meste av egenkapitalen, som i mai var på en milliard kroner, regnes som tapt, og i praksis er det långiverne som styrer selskapet nå.

Resultatet av denne redningsaksjonen vil markedet få onsdag i neste uke, når Hurtigruten presenterer sitt resultat for tredje kvartal.
Det er grunn til å anta at Hurtigruten kommer til å presentere et nytt underskudd.

Eiere ut i kulden

Flere scenarier for hva som kommer til å skje, har versert. Ett av disse er at Hurtigruten kommer til å gjennomføre en emisjon for å få inn frisk kapital, men det store spørsmålet vil være om hvilken verdi en kan sette på selskapet, og hvor mye penger det er mulig å få inn i dagens finansielle marked. Når Hurtigruten i dag er verd mindre enn halvparten av et hurtigruteskip, blir det vanskelig å se for seg at en normal emisjon kan gjøre noe fra, eller til når det gjelder å gjøre noe med selskapets finansielle situasjon.

Konkurs og nye eiere

Hurtigruten trenger mye penger om selskapet skal klare å holde seg flytende, og redningsaksjonen må sannsynligvis ta i bruk tøffere virkemidler enn å få tilført litt friske penger.
Det mest sannsynlige tiltaket er at långiverne slår selskapet konkurs, sletter en del gjeld og omgjør en del av restgjelden til aksjekapital. Dette innebærer at selskapet får nye eiere, og at de gamle eierne dermed er ute av selskapet.

Dramatiske konsekvenser

Dette vil i så fall være en dramatisk utvikling for selskapet som kan få store konsekvenser organisatorisk og for profilen.
Redningsaksjonen ble satt i gang etter en positiv periode der Hurtigruten fikk solgt ferge- og hurtigbåtvirksomheten til Torghatten trafikkselskap, og inngått en avtale med staten om kompensasjoner for økte drivstoffutgiver og Nox-avgift. Hurtigruten har også tatt ut 75 millioner kroner av rutebilselskapet Tirb.
Denne tilførselen av kapital og forbedrede rammebetingelser, samt at selskapet nå regner på et nytt anbud til Staten om å trafikkere kysten fra Bergen til Kirkenes, har fått långiverne interessert til å komme fram til en løsning.
I tillegg får drivstoffprisene og rentenivået på lånene ned.

Onsdag skjebnedag

Hurtigruten fortsetter nedturen på børsen, men nå kan selskapet stå foran en opptur. Hvor mye denne oppturen vil koste for selskap og aksjonærer, får vi vite onsdag.