Oppgraderer flere tunneler på Helgeland

Finneidfjordtunnelen, Nordmarktunnelen og Nessettunnelen på E6 vil i månedene fremover være stengt på kveld og natt.

Finneidfjordtunnelen

Arbeidet med å oppgradere tunnelene starter 8. november og er beregnet til å pågå i om lag fire måneder.

Foto: Statens vegvesen

Arbeidet med å oppgradere tunnelene starter 8. november og er beregnet til å pågå i om lag fire måneder, melder Statens vegvesen på sine nettsider.

I perioden oppgraderingen pågår blir det omkjøring via Nordmarkveien, Hagaveien og fv 808.

Tunnelene ble åpnet i 1996 og vil nå få sin første oppgradering. Tunnelene skal blant annet få nye lys, rømningslys, nye nødtelefoner, ny strømtilførsel, kabelbru i taket og det vil bli satt opp tekniske bygg på utsiden av tunnelene. I tillegg blir tunnelene stengt for syklister, men sykkelveg blir noe oppgradert og bedre skiltet.

50 tunneler

Tunnelene kan være stengt mellom klokka 18.00 og 06.00. Det er Scanmatic Elektro AS som utfører arbeidene for Statens vegvesen. Firmaet skal totalt oppgradere tolv tunneler; sju av dem på Helgeland. I høst har Pytjehåjen og Breivikhammeren har fått nytt lys og tekniske bygg. Til slutt skal også Illhøllitunnelen og Korgfjelltunnelen gjøres sikrere.

I Nord-Norge er det om lag 50 tunneler som skal oppgraderes til et høyere sikkerhetsnivå.

– Vi vil at aktiviteten skal være til minst mulig ulempe, men noen steder må vi stenge helt eller delvis for å jobbe trygt og effektivt, sier byggeleder Stian P. Rystad.

Arbeidet kan også medføre at de som bor i nærheten kan oppleve støy.