Oppfordrer til veisikkerhet

Gårdbrukere og veisikkerhet

Statens vegvesen oppfordrer gårdbrukere til å bidra til veisikkerhet. Gjerder må være minst tre meter fra veikanten for å gjøre det lettere å være myk trafikant samt at veivesenet får klipt kanter, ryddet skog og sjekket stikkrenner. Veivesenet oppfordrer også til ikke å plassere rundballer og utstyr nær veien.