NRK Meny
Normal

Oppfølgingsmøte i Tysfjord: – Dette blir startpunktet for handling i prosjektet

Fylkesmann Hill-Martha Solberg håper prosjektet blir en møteplass og sier at dagens møte er svært viktig for å få på plass holdninger og en forståelse av hva som er greit, og hva som ikke er greit.

Tysfjord kommune

Onsdag 23. august blir en viktig dag i Tysfjord.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Onsdag holdes det første informasjonsmøtet i Tysfjord i forbindelse med overgrepssakene i kommunen.

– Vi anser dette møtet som veldig viktig. Dette er startpunktet for at vi skal klare å få noe til å skje i dette prosjektet. Vi håper møtet skal bli en møteplass, sier fylkesmann i Nordland, Hill-Martha Solberg

Hun sier det har vært naturlig å legge møtet til Arran, som er stedet hvor åpenheten i kommunen på mange måter startet, når Marion Knutsen fortalte historien om sin mor som ble seksuelt misbrukt.

– Det er nå det virkelige arbeidet starter for å utvikle et godt innhold i prosjektet, sier Solberg.

Fylkesmannen ønsker å legge frem en plan for forebygging og oppfølging av overgrepssaker, og tar også imot forslag fra publikum under møtet.

– Det handler om forebygging, skape gode holdninger ned hos unge barn og skape en forståelse av hva som er greit og hva som ikke er greit, sier hun.

Hun mener at det må jobbes systematisk i mange miljøer dersom man skal forsøke å forhindre at en overgrepskultur skal få lov til å leve videre.

Hill-Marta Solberg

Fylkesmann i Nordland, Hill-Martha Solberg.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

Skal koordinere oppfølgingsarbeidet

Bakgrunnen for møtet er at Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) bevilget 7,5 millioner kroner over en periode på 2,5 år til oppfølgning av forebyggende tiltak i kommunen.

Fylkesmannen har fått i oppdrag fra departementet å koordinere oppfølgingsarbeidet i nært samarbeid med aktuelle aktører, som kommunen, statlige myndigheter, ulike kompetansemiljøer, Sametinget og frivillige organisasjoner

Blant annet presenteres en prosjektskisse for arbeidet, kommunens rolle og politiets forebyggende arbeid, før det åpnes for innspill og diskusjon.

– Oppfordrer til å melde fra om overgrep

Hans Kristian Grunnvold er politiførstebetjent i Hamarøy og forteller at selv om de jobber med saken er det fortsatt gjentakelsesfare.

– Gjentakelsesfaren er reell i alle typer saker, også i denne typen sak. Nå har politiet fått kjennskap til at det er opprettet en god del saker med mistanke om overgrep i Tysfjord kommune, sier han.

Grunnvold forteller videre at folk må fortsette å melde fra om de har bekymringer eller mistanker om overgrep. Han mener det er bedre å si ifra for mye enn for lite.

– Så jobbes det kontinuerlig med disse sakene, og det vil det gjøres fremover nå også. Vi er ikke ferdige med dette arbeidet, sier han.