Oppdrettsfisk dør av alger

Flere oppdrettere i Troms og Nordland opplever nå at fisk dør i merdene på grunn av det som trolig er algeoppblomstring. Oppdrettere i Astafjorden, Grovfjorden, Gratangen, Lavangen og innerst i Ofotfjorden har observert flak med alger og at sjøen har bitt gråfarget. Det er registrert død fisk ved enkelte lokaliteter, og noen er hardere rammet enn andre. Fiskeridirektoratet har bedt aktørene om å høyne beredskapen og være ekstra oppmerksomme.