NRK Meny
Normal

Oppdretterne sier nei til regjeringen

Sjømat Norge slakter regjeringens forslag til forvaltning av laksenæringen og mener det bør trekkes i sin helhet. – Jeg er klar over at Sjømat Norge ikke ønsker nytt forvaltningsregime overhodet. Det er imidlertid vedtatt i Stortinget, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Oppdrett

Sjømat Norge slakter regjeringens forslag til forvaltning av laksenæringen, blant annet når det gjelder lakselus. Organisasjonen mener forslaget er så dårlig at det bør trekkes i sin helhet.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Sjømat Norge, Norsk Industri og Norske Sjømatbedrifters landsforening ber om at regjeringen trekker sin foreslåtte vekstmodell for laksenæringen.

Landets største sjømatorganisasjon støtter målsettingene om forutsigbar og bærekraftig vekst, et klarere regelverk og god kontroll på lakselus, men mener forslaget fra regjeringen ikke oppfyller intensjonene.

– Regjeringens foreslåtte modell vil verken bidra til klarere regelverk, forutsigbarhet eller bedre lusekontroll. I stedet for økt matproduksjon og flere arbeidsplasser vil resultatet bli det motsatte, sier styreleder Inger-Marie Sperre i Sjømat Norge, i en pressemelding.

Lakselus skal bestemme

Inger Marie Sperre

Styreleder Inger-Marie Sperre i Sjømat Norge.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

I mange år har det vært diskutert hvilken modell havbruksnæringen skal ha for vekst. I sommer la regjeringen frem sitt forslag.

I forslaget er det forekomsten av lakselus som skal bestemme om bedriftene tillates økt produksjon, uendret eller redusert produksjon. Men Sjømat Norge mener modellene blir altfor kompliserte.

Det er åpenbart at dette er modeller som ikke finnes i dag. Usikkerheten er stor, og den kommer i tillegg til de usikkerhetsfaktorene som alltid følger med biologisk produksjon. Vi kan ikke akseptere at en milliardnæring som produserer 14 millioner måltider med laks hver dag blir gjenstand for et storskala eksperiment, sier Sperre.

Kollektiv avstraffelse

Produksjonsområdene legger også opp til at selv bedrifter som driver godt og har lite eller null lus innenfor et område risikerer å bli pålagt å redusere produksjonen fordi andre i samme område ikke klarer det.

– Det er en form for kollektiv avstraffelse som er svært problematisk, mener Sjømat Norge.

Sjømat Norge ber om at regjeringen starter arbeidet med alternative løsninger.

– Det er oppsiktsvekkende at dette kjøres fram som den eneste og beste løsningen uten at man har utredet konsekvensene for samfunnet, sier Sperre.

Sp: Har seg selv å takke

Senterpartiet mener beskjeden fra Sjømat Norge er pinlig for fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

– Sandberg og regjeringen har seg selv å takke, siden regjeringen i for liten grad har brydd seg om de føringer som Stortinget har gitt for det nye vekstregimet. Det er verdt å merke seg at næringen var rimelig fornøyd med Stortingets behandling av saken, men når fiskeriministeren velger å ikke lytte, så går det galt, uttaler Geir Pollestad (Sp), leder av næringskomiteen på Stortinget, til NTB.

Sandberg: – Bred enighet om dette

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) avviser overfor NRK at det er stor uenighet om hvordan norsk oppdrettsnæring skal vokse. Departementet skal nå ta seg god tid til å gå gjennom alle høringssvarene.

– At Sjømat Norge, Norsk Industri og NSL mener det er kunnskapshull i modellen er vi alle enige om. Det fikk vi rapport om allerede i vinter. Modellutvikling og høringen som har frist i dag er en viktig del av denne prosessen.

– Det er også bred enighet blant alle de 11 deltakende forskningsinstitusjonene at gitt Stortingets føringer der man legger til grunn at lakselus påvirker villfisk negativt, at den største kilden til lakselus er oppdrett, og at man skal ta hensyn til samlet belastning så er det ingen som, så langt, har kommet opp med naturfaglig holdbare alternativer. Jeg er klar over at Sjømat Norge ikke ønsker nytt forvaltningsregime overhodet. Det er imidlertid vedtatt i Stortinget, sier statsråden til NRK.