Oppdrettere sluntrer unna

Fiskeridirektoratet hadde flere ting å sette fingeren på etter å ha undersøkt nærmere 70 oppdrettsanlegg i Nordland.

Skjell under vann

OPPDRETT: Flere oppdrettsanlegg for fisk og skjell har blitt undersøkt.

Foto: Jens Kyed/Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Håvard Dekkerhus, fung. regiondir. Fiskeridirektoratet Nordland

MER Å GÅ PÅ: Håvard Dekkerhus i Fiskeridirektoratet Region Nordland.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

- I forhold til internkontroll og dokumentasjon så ser vi at det er en vei å gå, sier Håvard Dekkerhus, fungerende regiondirektør i Fiskeridirektoratet Region Nordland.

I to uker har fiskeridirektoratet kontrollert oppdrettsanlegg for både fisk og skjell fra Ballangen i nord til Bindal i sør - nærmere sytti lokaliteter alt i alt. I helgen var kontrollørene ferdige. Stort sett var de fornøyde, men det er rom for forbedringer.

- Oppdretterne en jobb å gjøre i tida framover, sier Dekkerhus.

Trenger mer penger

I fjor kontrollerte Fiskeridirektoratet et 20 talls forlatte skjelloppdrettsanlegg. Etter årets kontrollrunde ser direktoratet at det gjenstår en betydelig jobb for å rydde opp.

- Der står det igjen veldig mye arbeid og det er klart det at de 500 000 som nå kom i det reviderte nasjonalbudsjettet, på langt nær er nok til å få ryddet opp i denne næringen. Her ligger det veldig mye rart igjen langs kysten, sier Dekkerhus.

Se tv-sak her:

Video nsps_upload_2009_6_23_19_38_47_126.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Flere kontroller

De nærmeste ukene skal funnene gjennomgås i detalj og oppdretteterne kontaktes ved behov for oppklarende dokumentasjon, noe flere oppdrettere mangler. Ifølge Dekkerhus kan oppdretterne like godt alleredenå sørge for å få alle detaljene på plass.

- Fiskeridirektoratet blir fra 1. januar 2010 en ren kontrollmyndighet. Det er klart at fokus på kontroller vil bli økt, og det vil sannsynligvis bli både flere og større kontroller over et langt bredere spekter enn det vi har utført idag.