Oppdretter lei av myndighetene

Lakseoppdretter Inge Berg fra Hadsel er lei av å bli motarbeidet av myndighetene.

Oppdrettslaks

VIKTIG FOR LOKALSAMFUNNET: Men lakseoppdretterne føler seg ikke verdsatt av myndighetene.

Foto: Terje Marøy / Scanpix

I dag la han frem et regnskap på Nordlandskonferansen som viser de samfunnsmessig positive virkningene av oppdrettsvirksomheten.

Berg mener politikerne vil bygge ned næringen, mens samfunnet vil tjene på å øke produksjonen.

Mektig mann i nord

Nordlands rikeste mann

Inge Berg driver Nordlaks.

Foto: NRK

Hans bedrift betaler alene 100 millioner kroner i skatt, han har 350 mann i arbeid, og indirekte mener han at han gir arbeid til 1000 personer i lokalsamfunnet.

Inge Berg driver med oppdrett av laks både i Sør-Troms og Vesterålen. Han produserer smolt, eksporterer og videreforedler fisk.

Berg er Nordlands rikeste oppdretter, men nå er han frustrert over at politikere, forvaltning og befolkning ikke vil at næringen skal vokse, selv om næringen fyller kommunekassene med skattepenger og gir arbeid til mange.

- Politikerne vil bygge ned næringen, mens samfunnet vil tjene på å øke produksjonen, sier Berg til NRK.

Talsmann for alle

Berg snakker for hele oppdrettsnæringen når han sier at forvaltningen gjør sine vedtak uten basis i kunnskap. Han viser til at reguleringer gjør at han må si opp folk i slakteriet om vinteren. Årsaken er konsesjonssystemet og biomassetaket som gjør at de må slakte to tredeler av fisken om høsten.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Nordlaks

Fra Nordlaks

Foto: NRK

Han reagerer også de nye reglene for avlusing av fisk, som gir samme regler for Finnmark og Troms, som ikke er plaget av lus, som Nordland og Trøndelag, som, har mye lus på fisken.

Fylkesråd for næring i Nordland Fylkeskommune, Arve Knutsen, tar alvorlig det som Berg sa i sitt foredrag. Derfor skal han møte bedriften den 12. februar for både å analysere situasjonen, og finne tiltak som kan gjøre det lettere å drive oppdrett.