NRK Meny
Normal

Oppdaget influensavirus hos griser

Det er oppdaget svineinfluensavirus hos svin i Mosjøen.

Griser på Voll gård i Trondheim.

HAR VIRUSET: Blodprøver har påvist viruset hos fem av 14 griser i besetningen på en gård i Vefsn, men foreløpig skal ikke noen av grisene være syke.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Blodprøver har påvist viruset hos fem av 14 griser i besetningen på en gård i Vefsn, men foreløpig skal ikke noen av grisene være syke, opplyser Mattilsynet.

Dette er det første tilfellet av viruset blant svin i fylket, skriver Ab24.

– Det var under rutinemessige prøver av en besetning av svin i Mosjøen at vi fant viruset. Da vi først tok prøver fra nesene på grisene var de negative. Men fem av 14 blodprøver var positive, sier seniorrådgiver Birger Rognerud ved Mattilsynets regionkontor i Nordland.

I dag kommer det nye retningslinjer som skal avklare hvordan svineinfluensa hos besetninger skal håndteres.

– Nå knyttes håndteringen opp mot sykdomsutbrudd, ikke om viruset kan påvises i en blodprøve. Dette får vi avklart i løpet av dagen.

Grisene får leve

Da de første meldingene om influensasyke griser kom tidlig i høst ble flere besetninger avlivet blant annet i Nord-Trøndelag. Slik er det ikke lenger.

– Siden har presedyrene endret seg radikalt. Det hjelper lite med å destruere griser så lenge de smittes av mennesker. Nå er det slik at når grisen etter å ha fått konstatert svineinfluensa, igjen er symptomfri eller smittefri i sju dager kan bonden søke om å få restriksjonene opphevet. Dette samsvarer også med den måten EU håndterer sykdomsutbrudd på, sier Rognerud.

De fleste svinebønder i nordland er nå vaksinert mot svineinfluensa.