Ønsker vern av åtte nye havområder langs kysten av Nord-Norge

Det gikk 12 år fra 36 fjorder og havområder ble foreslått vernet til de første tre ble vernet i 2013. Nå er prosessen for å verne åtte nye områder i full gang.

På bunnen av Saltstraumen
Foto: Lill Haugen

Et av områdene som ble vernet i 2013 var Saltstraumen i Bodø. Av de åtte nye områdene som står for tur ligger fire i Nordland. Dette er Vistenfjorden i Vevelstad, Nordfjorden i Rødøy, Karslsøyfjorden i Bodø og Kaldvågen og Innhavet i Hamarøy.

For Troms finner vi Rossfjordstraumen i Lenvik kommune, Rystraumen i Tromsø kommune og Ytre Karlsøy i Karlsøy kommune. I tillegg er det planer for en del av Lopphavet i Loppa kommune i Finnmark.

Fylkesmennene har nå levert sine verneforslag til Miljødirektoratet, og Sveinung Bertnes Råheim hos Fylkesmannen i Nordland håper på svar før sommeren, slik at planene kan bli sendt ut på høring.

– Da vil det være viktig at alle som blir berørt av vernet benytter seg av høringsrunden, kommer med sine synspunkter og forteller om hva slags bruk områdene har og om det er spesielle ting en bør ta hensyn til, sier han.

Råheim forteller at det er en teoretisk mulighet for at vernevedtakene kommer allerede i år, men tror det er mer realistisk med vedtak i 2017.

Norge rUNDT I SALTSTRAUMEN

Det har blitt gjennomført møter lokalt allerede, og ifølge Råheim er det lite konflikter knyttet til de marine verneområdene.

Foto: Ola Helness / NRK

Beskyttet mot inngrep

Sammenlignet med nasjonalparker og naturreservat på land, har de marine verneområdene en del færre restriksjoner. Stort sett kan aktivitetene i disse områdene fortsette som før. Til og med oppdrettsanlegg kan tillates til en viss grad.

– Det de er beskyttet mot er først og fremst inngrep i havbunnen. Større kaianlegg, deponering av masser og lignende vil for eksempel ikke være tillatt, sier Råheim.

Det er altså ikke et ønske om å legge for store begrensninger på bruken av disse områdene. Likevel tok det 12 år fra 36 havområder ble foreslått vernet, til Stortinget vedtok vern av de tre første i 2013.

Korallrev

I år har i tillegg 10 korallrev over hele landet blitt vernet. Trænarevet og Røstrevet i Nordland er to av dem.

– De fleste fiskeredskaper er tillatt innenfor slike områder, men der det er korallforekomster vil det kunne bli restriksjoner da det er en del redskapstyper som kan ødelegge disse korallforekomstene.

– På tide

En av dem som er glade for at flere områder får status som marine verneområder, er undervannsfotograf og dykker Lill Haugen, som selv har dykket i Saltstraumen.

– Når vi vet at Norge har en av verdens lengste kystlinjer, og store områder med hav og fjord, er det på høy tid at flere områder får slik status.

Hun beskriver dykking i Saltstraumen som en magisk opplevelse.

Saltstraumen er rangert helt i verdenstoppen når det gjelder kaldtvannsdykking. De sterke havstrømmene gir mye næring, og det yrer av liv.

Lill Haugen / Dykker