Ønsker økte avgifter på flyreiser

Venstre og KrF ønsker en grønnere skattepolitikk og vil gjøre det dyrere å fly i Norge. Arbeiderpartiet mener avgiftsforslaget er distriktsfiendtlig.

Widerøe-fly lander på Bodø lufthavn

Venstres forslag innebærer at flybillettene koster 50 kroner ekstra.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Venstre og KrF ønsker å øke avgiftene for å få statsbudsjettet i havn. Forhandlingene med regjeringspartiene startet mandag, og forslaget om avgiftsøkning har allerede skapt reaksjoner i Høyre-leiren.

– Var det slik at denne type avgifter bare rammet fornøyelsesreiser var det enklere, men i nord er flyforbindelsene vår buss og dette slår ut tøft i Nord-Norge, sier stortingsrepresentant Odd Henriksen (H) til Avisa Nordland.

Ifølge avisen innebærer Venstres forslag til nye flyskatter en samlet inntekt til Staten på om lag to milliarder kroner. Avgiftens størrelse avhenger av om du flyr innenlands eller utenlands.

Mener folk i nord rammes

Eirik Sivertsen. Nordland Arbeiderparti

Eirik Sivertsen (Ap) ønsker kutt i klimautslipp, men mener Venstre velger feil medisin.

Foto: Arbeiderpartiet

En flyreise innenfor Norges grenser skal bli femti kroner dyrere, mens utenlandsreiser skal koste 50 kroner ekstra og oppover. I Arbeiderpartiet reagerer de på økningen, og kaller den distriktsfiendtlig.

Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen mener folk i nord allerede har få reisealternativer, og straffes ekstra hardt.

– Jeg føler meg ikke trygg på at man vil videreutvikle tilbudet eller jobbe for å få alternative løsninger for Nord-Norge. En av de store utfordringene for næringslivet i landsdelen er avstander. Denne seteavgiften, sammen med økning i merverdiavgiften, trekker i feil retning, sier stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap).

– Nødvendig grep

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen (V) mener avgiftsøkningen betyr lite i det store bildet.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Sivertsen stiller seg undrende til at Venstre og KrF ikke fokuserer mer på CO₂-avgifter for flyselskapene, som han mener kunne bidratt til mindre drivstoffbruk eller bruk av mer miljøvennlig drivstoff.

Men i Venstre fnyser de av Arbeiderpartiets påstander. Stortingsrepresentant Ola Elvestuen avviser at deres forslag er distriktsfiendtlig.

– Dette er et nødvendig helhetlig grep, hvor man går fra en rød skattlegging til en grønn skattlegging. I dette grønne skiftet reduserer man skattleggingen på arbeid, men øker miljøavgiftene. Både for at den enkelte enklere skal kunne ta grønne valg, men også for å få frem alternativene.

Han mener forslaget til avgiftsøkning på flyreiser betyr lite for den endelig billettprisen. Samtidig er han entydig på at de søker et bredt skifte i skattepolitikken.

– Vi har også inne et forslag på at man skal redusere landingsavgiften på fly som har biodrivstoff. Det gir ingen effekt nå, men vil gi effekt i årene fremover.