Ønsker nytt statlig oljeselskap

Forskere ønsker seg et nytt statlig oljeselskap.

Snøhvit-anlegget på Melkøya

ØNSKER NYTT OLJESELSKAP: Forskere ønsker seg et nytt statlig oljeselskap for å sikre styring og kontroll med oljevirksomheten i nordområdene.

Foto: NRK

Det kan sikre styring og kontroll med oljevirksomheten i nordområdene.

Staten bør bygge opp et nytt heleid statlig oljeselskap for å få bedre styring med oljevirksomheten i de sårbare nordområdene.

Det mener oljeforsker Helge Ryggvik ved Universitetet i Oslo.

Brudd på miljøkrav

Før helgen ble det kjent at Petroliumstilsynet oppdaget flere brudd på miljøkravene under ojleliteing utenfor Finnmarkskysten i regi av StatoilHydro.

Oljeforsker Helge Ryggvik ved Universitetet i Oslo mener staten mistet styringen med oljevirksomheten i takt med privatiseringen av Statoil som før var statskontollert.

- Men problemet var egentlig privatiseringen i 2001 og veien unna sånn type redskap ble enda lengre med sammenslåingen av Statoil og Hydro, sier Ryggevik.

Ryggevik mener regjeringen må opprette et nytt heleid statlig oljeselskap for å få kontroll med utviklingen av oljevirksomheten i de sårbare nordområdene.

- I den situasjonen som er i dag hadde vi trengt et selskap som kunne ta et politisk ansvar også, med tanke på sikkerhet og miljø. I utgangspunket var det ment at Statoil skulle gjøre det. I dag har vi ikke dette redskapet og det mener jeg er et stort problem, sier Ryggevik.

- Jag etter penger

Miljøorganisasjonen Bellona mener StatoilHydro ikke tar sikkerhet og miljø like alvorlig som før selskapene slo seg sammen, sier Bellonaleder Fredrik Hauge.

- Det er et voldsomt jag etter penger på bunnlinjen i oljeindustrien med dagens oljepriser, og det er tydelig at det er det som er fokus, sier Hauge.

- Vi ser hvordan Statoil søker seg inn i stadig nye og kontroversielle områder når det gjelder miljø og vi er bekymret. Vi har mottatt bekymringsmeldinger både når det gjelder hvordan beredskapen blir fulgt opp på Nukula, Tornerose og flere andre hendelser.

- Så vi ser en negativ trend når det gjelder holdningen til helse, miljø og sikkerhet i StatoilHydro, sier Fredrik Hauge i Bellona.