Normal

Ønsker lavere skatt i Nordland

Skattefradraget i Finnmark og Nord-Troms bør utvides til også å gjelde kommuner i Nordland, mener Senterpartiet.

Utfylling av selvangivelse
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Førstekandidat til Senterpartiet i Nordland, Janne Sjelmo Nordås, mener folk i Nordland også må få nyte godt av ordningen med skattefradrag. 

Nå vil hun drøfte forslagert med regjeringen.

- Vi skal ta opp dette med våre folk i regjering slik at de kan se om dette er noe som kan vurderes i forbindelse med statsbudsjettet, sier Sjelmo Nordås.

Sparet opptil 30 000

Skattefradag opp til 30 000 kroner, har så langt bare gavnet folk som bor og jobber i Finmark og i enkelte kommuner i Nord-Troms.

En utvidelse av skattefradraget lenger sør er et av tiltakene som Senterpartiet vil se nærmere på for å bekjemte fraflyttingen i distriktene.

- Det er en trend internasjonalt som gjør at landene urbaniseres og folkene trekker inn til sentrene. Det er ikke gjort på et blunk å få nye familier til å etablere seg i bygdene, sier Sjelmo Nordås.

Senterpartiet har som uttalt mål å bekjempe fraflytting i distriktene, blant annet i Soria Moria-erklæringen.

Økende fraflytting

Men Janne Sjelmo Nordås må konstatere at fraflyttingen i distriktene bare fortsetter, også i kommuner der partiet har ordføreren. Det til tross for at Senterpartiet har sittet i regjering de siste to årene.

I fjor flyttet 107 personer fra Nordland, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Fylkeslederen sier de trenger mer tid, og understreker viktigheten av regjeringens overføringer til kommunene som et svært viktig grep.

- Man har en økning på bortimot 20 milliarder kroner til denne sektoren og det betyr mye, sier Sjelmo Nordås.   

Frp slakter forslaget

Første kandidat Dagfinn Olsen i Nordland Fremskittsparti, synes ikke det er noe godt forslag å gi folk i Nordland lavere skatt.  

- En særskatt for oss nordlendinger synes jeg ikke er riktig. Vi er ikke noen mennesker som har behov for særordninger, men vi som politikere skal jobbe for å gjøre det interessant for næringslivet å etablere seg i utkantskommunene, sier Olsen.