NRK Meny
Normal

Ønsker fortsatt å avsette rådmannen i Tysfjord

Kommunestyret i Tysfjord ønsker fortsatt å avskjedige rådmannen. Det ble klart etter at saken ble diskutert for tredje gang i dag. Men nøyaktig hva som ble vedtatt vil ikke ordføreren si noe om.

Ordfører og rådmann i Tysfjord

Ordfører Tor Asgeir Johansen (til venstre) sammen med rådmann Oddbjørn Nilsen.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Rådmann Oddbjørn Nilsens ansettelsesforhold i Tysfjord har vært tema på flere kommunestyremøter i det siste.

Det hele startet med at kommunestyret vedtok å sparke rådmannen den 24. januar i år med 13 mot fire stemmer på grunn av mistillit. Den nøyaktige ordlyden var «Kommunestyret ber om at Rådmann Oddbjørn Nilsen løses fra sin arbeidskontrakt».

Etter møtet sa Nilsen at han hadde tatt advokat, og ikke følte saken var riktig behandlet. Han mente det var begått lovbrudd, og ga klar beskjed om at han at han fortsatt kom til å gå på jobb.

Et voksende mindretall har i ettertid ønsket å annullere vedtaket. Flere har vært redde for at kommunen har en tynn sak og at den kan komme til å koste Robek-kommunen flere millioner kroner, ifølge Avisa Nordland.

Ekstraordinært møte

14. februar ble det gjennomført et ekstraordinært møte i kommunestyret, hvor det ble vedtatt å sende saken tilbake til forhandlingsutvalget for nærmere utredning.

«Saka tas opp til behandling i neste kommunestyremøte 21.02.2017 som første sak» heter det i sakspapirene.

Kommunestyremøte i Tysfjord

Rådmannens arbeidsforhold ble diskutert i Tysfjord i dag.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Dermed ble rådmannens ansettelsesforhold i dag tema for tredje gang, og konklusjonen ble at vedtaket opprettholdes.

Kommunestyret ber altså fortsatt om at rådmannen løses fra sitt arbeidsforhold, men ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) vil ikke si mer konkret hva som ble vedtatt i dag

– Det er en vanskelig sak, og det er av hensyn til personvernet vi ønsker å holde dette unntatt offentligheten.

Tysfjord kommune skal nå i dialog med rådmannen om prosessen videre.

Kommunehuset i Tysfjord

Rådhuset i Tysfjord.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Sitter som rådmann

Oddbjørn Nilsen ba selv om ordet etter at vedtaket var gjort.

Fra talerstolen ha han uttrykk for at han syntes det var greit å få en avklaring og en begrunnelse, men at han fremdeles satt igjen med en del spørsmål.

– Det er ikke kommunestyret som bestemmer den videre saksgangen. Det er det andre organer som gjør, sa Nilsen.

– Inntil man har funnet en løsning på dette, så sitter jeg som rådmann med de fullmaktene som gjelder.