– Dette er grov miljøkriminalitet

Hovedorganisasjonene Virke krever at fisketurister som smugler fisk ut av Norge straffes og mener samtidig turistnæringen tar for lite ansvar.

Fiskebeslag ved grensen

En fisketurist har kun lov til å ta med seg fem kilo sløyd fisk ut av landet. Så langt i år er det beslaglagt mer ulovlig fisk ved grenseovergangen på Bjørnfjell enn det ble beslaglagt i hele fjor.

Foto: Tollvesenet

Nylig ble to polske fisketurister stanset på Bjørnfjell med 222 kilo fiskefilet mer enn de hadde lov til å ha med seg i lasten. Fiskebeslaget var det sjuende på en måned, konstaterte tollsjefen i Narvik.

Hilde Charlotte Solheim i Virke mener tilfeller som dette på grensen mellom Norge og Sverige ikke har noe med turisme å gjøre.

– Dette er grov ressurs- og miljøkriminalitet. Når folk begår denne type kriminalitet i Norge må vi slå ned på det uavhengig av om det er en nordmann eller en utlending som står bak.

Mener straff vil forebygge

Fiskefileten i den polskregistrerte bilen ble beslaglagt og den ene av de to, tok på seg ansvaret for smuglingsforsøket. Han ble brakt inn til Narvik politistasjon for bøteleggelse.

– Jeg tror nyhetene vil reise fort hvis vi får noen som blir straffet for denne typen kriminalitet, sier Solheim.

(artikkelen fortsetter under)

Beslagla ulovlig fiskefilet på Bjørnfjell

Tirsdag i forrige uke ble to polske turister tatt med denne lasten. De to hadde med seg 222 kilo mer fiskefilet enn tillatt. Den ene av de to tok på seg ansvaret å ble bøtelagt. Det vil Virke ha mer av.

Foto: Narvik tollsted

Peker på turistbransjen

Solheim mener også de som driver fiskecampbedriftene har et ansvar og beskylder de for å lukke øynene for gjestene som tar for mye fisk med seg når de vender nesen hjemover.

En fisketurist har kun lov til å ta med seg fem kilo sløyd fisk ut av landet. Så langt i år er det beslaglagt mer ulovlig fisk ved grenseovergangen på Bjørnfjell enn det ble beslaglagt i hele fjor.

Geir Solheim i NHO Reiseliv mener likevel ikke at næringen er i ferd med å få et omdømmeproblem.

– Vi må først få klarhet i hvor stort omfanget er, men jeg tror ikke det er veldig stort tatt i betraktning hvor mange turister som kommer til Nord-Norge.

Sterk økning

Fisketurismen vokser og blir viktig for kystsamfunnene. Kurt Jeppesen er avdelingsleder på Saltstraumen brygge i Bodø. Der har de opplevd en kraftig økning i fisketurismen i år sammenlignet med fjoråret.

Hans erfaring er at gjestene ikke lenger er så interessert i å fylle bilene.

– Inntrykket jeg har fått er at fisketuristene tar med seg mindre fisk hjem. En av grunnene er at flere og flere velger å fly hit. Vi har blant annet store grupper som kommer med fly fra Tyskland.

Fokus på informasjon

Jeppesen forteller videre at turistfiskenæringen har stort fokus på å slippe fisk tilbake i havet. Det informeres både om minstemål på fisk og at stor fisk skal settes tilbake i havet.

Fiskeri- og kystdepartementet er i ferd med å lage regler som vil legge ansvar på driverne. Jeppesen støtter myndighetenes arbeid med å rapportere fangstene.

– En fiskecamp er et sted som lever døgnet rundt hvor fiskere kommer ut og inn hele tiden, så da må man eventuelt ha en utsjekk. Men å rapportere fangsten er i utgangspunktet bare positivt.