Hopp til innhold

Ønsker å skyte opp missiler under vinterfisket: – Helt uakseptabelt

Andøya Test Center planlegger å skyte opp missiler i februar. – Det kan bety millioner i tap for fiskerne, frykter Jan Fredriksen hos Nordland Fylkes Fiskarlag.

Andøy rakettskyting missiler

MISSILER: Andøya Test Center ønsker å gjennomføre testskyting mot marine mål i februar. Det vekker harme hos fiskerne.

Foto: Terje Jensen / Fiskeribladet Fiskaren

Seismikk

REAGERER: Nestleder Jan Fredriksen hos Nordland Fylkes Fiskarlag. Her avbildet i forbindelse med en tidligere sak.

Foto: Frode Myhra Skog

Bakgrunnen er en militær øvelse som Andøya Test Center ønsker å gjennomføre i samarbeid med utenlandske, marine styrker.

Det er bare et problem. For å gjennomføre øvelsen, må hele fiskeflåten legge til land i det området hvor aktiviteten gjennomføres. Og det i en periode hvor det er høysesong for blant annet fiske av skrei, melder Fiskeribladet Fiskaren.

– Alle vet at vi gjennomfører skreifisket på den tiden av året, med aktivitet 24 timer i døgnet. Det området som berøres av denne skytinga er midt i matfatet. Det er derfor fra vår side helt uakseptabelt å skulle legge flåten til land midt i sesongfisket, sier nestleder Jan Fredriksen hos Nordland Fylkes Fiskarlag til NRK.

Han mener et stopp i fisket vil medføre tap i millionklassen.

– For de mest effektive fartøyene kan det være snakk om store tap. Jeg mener de burde forsøke å gjennomføre dette en annen tid på året, sier Fredriksen.

– Tidspunktet kan ikke flyttes

Andøya Test Center spesialiserer seg på oppdrag for forsvarsindustrien, og er partner med Andøya Space Center. Senteret er det eneste av sitt slag i Norge, og tester blant annet nye militære raketter, våpensystemer og jagerfly.

Daglig leder Jan Gunnar Olsen forteller at de har gått inn i en dialog med fiskerne.

Vi hadde håpet at dette kunne være til å leve med.

Jan Gunnar Olsen / Daglig leder, Andøya Test Center

– Vi har forsøkt å begrense skadevirkningen overfor fiskeriene, blant annet ved å redusere aktivitetene til to ettermiddager og en tidsperiode på bare noen få timer hver gang. Vi hadde derfor håpet at dette kunne være til å leve med, sier Olsen til NRK.

Han avviser at det er aktuelt å flytte øvelsen til et senere tidspunkt.

– Dette må samkjøres med andre typer militære øvelser. Skulle man gjort dette på et annet tidspunkt på året, så ville ikke øvelsen vært mulig å gjennomføre.

– Kan berøre flere titalls fartøy

Men til tross en begrenset tidsperiode, mener Fredriksen hos Nordland Fylkes Fiskarlag likevel at konsekvensene kan bli for store.

– Jeg har fått et kart som viser området som berøres. Det er i praksis fra Andenes og nord til Husøya på Senja og utover til mellom 6 og 12 nautiske mil. Litt avhengig av hvor fisket foregår, så kan det være snakk om titalls og kanskje opp til over hundre fartøy som blir berørt.

Nestlederen tenker også på silda.

– En ting vi ikke vet, er om også silda befinner seg i området på det tidspunktet. Da får man i så fall en dobbel konflikt.

– En annen ting er prinsippet i seg selv. Hvis man først sier ja til en skyting over to dager, så blir det kanskje forespørsel om tre dager neste gang. På et tidspunkt er vi nødt til å si at nok er nok.

– Viktig med et godt samarbeid

For Jan Gunnar Olsen og hans kolleger på testsenteret betyr det mye for økonomien å få gjennomført øvelsen.

– Konsekvensen hvis vi ikke kan gjennomføre dette, er at aktiviteten går til utlandet. Da må de marine styrkene finne seg andre samarbeidspartnere. Vi forsøker jo å overleve vi også, som andre.

– Men selv om dette er viktig for oss, er det ikke noe mindre viktig å opprettholde det gode samarbeidet vi har hatt med fiskeriene. Vi har en dialog i gang, og jeg har oversendt mer informasjon om hva det egentlig er vi har tenkt å gjøre.

– Tror du fiskarlaget overdriver?

– Jeg tror ikke de overdriver. Når fiskarlaget mener det de mener, da forutsetter jeg at de har et godt grunnlag for å si det.

– Sier ikke nei for å være vanskelig

Jan Fredriksen hos fiskarlaget står imidlertid på sitt.

– Slik jeg ser det, gir ikke informasjonen vi har per nå noe grunnlag for å endre standpunkt.

– Vi sier ikke nei bare for å være vanskelig. Vi har gjort en seriøs vurdering, og kommet fram til at dette vil få for store konsekvenser, avslutter han.

Torsk for torsk med Kyrre Brun

VIKTIG: Skreifisket utenfor Lofoten og Vesterålen er det viktigste sesongfisket etter torsk i Norge, og det største torskefisket i verden.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK