Hopp til innhold

Ønsker å skyte ærfugl: – Langt utenfor det som er akseptabelt

I dag skal formannskapet i Alstahaug ta stilling til om et oppdrettsanlegg for blåskjell skal få lov til å skyte fem ærfugl. Norsk ornitologisk forening står klare til å påklage et eventuelt vedtak.

Ærfugl

Ærfuglene er fine og se på, men kan gjøre en del ugagn for oppdrettere av blåskjell.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Jeg vil beskrive det som en veldig spesiell sak. Jeg har i alle fall aldri hørt om noe slikt tidligere, sier ordfører Bård Anders Langø i Alstahaug.

Ordfører Bård Anders Langø (Ap) i Alstahaug

Bård Anders Langø vil ikke forskuttere noe i forkant av behandlingen av saken.

Foto: Frank Nygård / NRK

I dag skal formannskapet i kommunen ta stilling til om Norgeskjell AS skal få fellingstillatelse på fem ærfugl ved et blåskjellanlegg i Botnfjorden.

Lokalavisa Helgelendingen skriver at store flokker med ærfugl spiser opp mengder med blåskjell fra anlegget i vinterhalvåret, noe som kan gi milliontap. Ifølge selskapet selv har de prøvd det meste, uten hell. Nå gjenstår nesten bare felling igjen.

– Det er søkt om å ta ut fem fugl fra en flokk på hundre. Jeg tror ikke det vil ha så stor effekt, men vi skal lytte til argumentene, sier varaordfører Siv Helen Sigerstad.

Skaper store problemer

Seniorforsker Sveinn Are Hanssen ved NINA forteller at ærfugl har skapt til dels store problemer for blåskjellanlegg ikke bare i Norge – men også kysten av Canada, hvor dette fortsatt er en stor næring.

Blåskjell er hovedretten til ærfugl. Blåskjellanlegg blir som å sette opp gratis McDonalds-restauranter rundt om i Norge.

Sveinn Are Hanssen / Seniorforsker NINA

– Det er prøvd mye forskjellig. Ulike metoder fungerer en stund, men fuglene lærer fort hva som er farlig og ikke, og kommer raskt tilbake.

Han mener at å felle noen få fugler er en kortsiktig løsning, og ikke spesielt heldig for en art som har vært på kraftig tilbakegang langs hele Norskekysten de siste 20–30 årene.

– 25 prosent av ærfuglbestanden som hekker på Svalbard, overvintrer i Nordland og Troms, noe som gir oss et særlig forvaltningsansvar.

– Uakseptabelt

Martin Eggen, Norsk Ornitologisk Forening

– Det er et poeng at saksutredningen ikke gjør skikkelig rede for hvilke forebyggende tiltak som er gjort, som er et absolutt krav i forskriften om skadefelling, sier Martin Eggen.

Foto: Jon Olav Larsen/ Norsk Ornitologisk Forening

Naturvernrådgiver Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) sier de er klare til å påklage vedtaket, dersom dette går igjennom.

– Det vil være langt utenfor det som er akseptabelt. Jeg stiller meg undrende til hele søknaden. Ærfuglen er ikke bare på den nasjonale rødlista, men også den globale, og har gått sterkt tilbake i hele sitt utbredelsesområde.

Fylkesleder i NOF, Atle Ivar Olsen, mener skadefelling må være absolutt siste utvei.

– Andre metoder fungerer trolig bedre. Man kunne for eksempel forsøkt å lokke havørn til seg gjennom å legge ut åte og lignende. Havørn skremmer ærfuglen bort.

Har brukt store summer

Norgeskjell har 17 aktive anlegg både i Botnfjorden, Visten og Velfjord. Det er dog bare ved førstnevnte at selskapet opplever problemer i vinterhalvåret, som følge av mange overvintrende fugler.

NRK lyktes ikke i få en kommentar fra driftsleder Gaute Storheil tirsdag kveld, men overfor Helgelendingen forsikrer han om at de allerede har brukt store summer på tiltak for å holde unna ærfuglene.

Blant annet har de prøvd laser, lydkanoner og til og med ansatt en ekstra mann bare for å kjøre fram og tilbake i båt for å jage bort fuglene.

– Tror du det hjelper å skyte noen av dem?

– Det vet vi ikke foreløpig, før vi har prøvd. Vi hadde en del problemer i fjor også men det har vært verre i år. Vi har sett flokker på nesten 200 fugler på denne tiden av året, sier Storheil til Helgelendingen.

  • Oppdatering: Etter dagens behandling i kommunen, er det klart at søknaden avvises.