OneCall får refs fra Forbrukerombudet: – Ganske klart brudd på markedsføringsloven

«FM-nettet slukker – Vi gir deg fri nettradio» reklamerer OneCall i forbindelse med stengingen av FM-nettet i Nordland. Nå må de gjøre om på kampanjen sin.

Forbrukerombudet Elisabeth Lier Haugseth

Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth har bedt OneCall endre markedsføringen sin.

Foto: Hedvig Bjørgum

Du har kanskje fått med deg reklamene fra OneCall, hvor budskapet blant annet er «FM-nettet slukker – Vi gir deg fri nettradio» og «Nå kan du høre så mye radio du vil i Nordland. Regningen, den tar vi!».

Bakgrunnen er overgangen til DAB+, og selskapet frister med fri radiolytting via 4G-nettet for alle abonnementskunder i Nordland i fire måneder regnet fra slukkedato.

Men kampanjen falt ikke i god jord hos forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

– Kundene loves fri nettradio, men så viser det seg at det ikke er så fritt likevel. For OneCall opplyser ikke tydelig nok om at tilbudet har klare avgrensninger, sier Haugseth.

Reagerer

For det kommer ikke klart fram at tilbudet bare gjelder dersom den inkluderte datamengden i abonnementet til forbruker ikke er oppbrukt.

Det betyr altså at dersom datamengden er brukt opp på vanlig surfing, kan en heller ikke høre på radio ubegrenset uten å måtte betale ekstra for det.

Informasjonen kommer først frem nederst på kampanjens nettside, under den kryptiske overskrifta «Om nettnøytralitet». Det er ikke godt nok, mener ombudet.

Ombodet meiner denne avgrensinga er så sentral at den bør kommuniserast samstundes med påstanden om fri nettradio.

Forbrukerombudet på sine nettsider

Haugseth sier dette et «ganske klart brudd på markedsføringslovens krav til ordentlige opplysninger og ikke-villedende reklame», og forteller at de har fått noen henvendelser fra folk som har reagert.

– Derfor har vi sendt OneCall et brev, og bedt dem endre markedsføringen sin, slik at begrensningene kommer tydelig frem. Den som ikke innretter seg etter Forbrukerombudets krav kan risikere vedtak og varsel om tvangsmulkt.

Innretter seg etter kravene

Sjef Øystein Eriksen i One Call

Direktør Øistein Eriksen i OneCall.

Foto: Pressefoto

OneCall har fått frist til 30. januar med å rette seg etter kravene. Og det har de ingen problemer med å gjøre, sier direktør Øistein Eriksen.

– Vi er opptatte av å være transparente, og at kundene skal skjønne hva de kjøper og får. Her har det vært litt ulikt syn på hvor informasjonen skal stå. Da sier vi at det ikke er noe problem, vi flytter informasjonen dit ombudet vil ha den, sier Eriksen.

Han sier at når kampanjen ble utformet på nettsidene, var det litt andre hensyn inne med tanke på layout og hva de tror kundene er mest opptatt av.

– Men dette er da Forbrukerombudet sine ønsker, og vi vil ikke bruke tid på å ha en lengre diskusjon med dem. Så vi innretter oss etter kravene.