NRK Meny
Normal

Omkomne soldater kunne vært reddet

De to soldatene som omkom under stridsvognulykken på Herjangsfjellet i mars i år, kunne vært reddet.

Stridsvognulykken på Herjangsfjellet
Foto: Fredrik Ringe, Pressesenteret Cold Response

Det er klart etter at forsvarets interne granskningsrapport ble offentliggjort på Akershus festning fredag.

- De fleste prosedyrene ble fulgt, men fordi ikke alle forstod hvor kritisk situasjonen var ble tiden til å redde de to for kort.

Det forteller admiral Jan Reksten. Han var den øverste ansvarlige for øvelsen der de to omkom.

Kommisjonen peker spesielt på at vognføreren, med best oversikt over situasjonen, reagerte for sent.

Reagerte for sent

- Vi anslår at vi kunne hatt opptil et minutt tilgjengelig totalt sett før vognen var under.

Kommisjonen peker på er at oppfattelsen av situasjonen når vognen begynte å synke, ikke har vært like klar for alle.

- Det har gått noe tid vekk før man faktisk innså hvilken situasjon man befant seg i. Derfor ble tiden til evakuering desverre for kort.

Det har vært spekulert i om spesielle belter på stridsvogna  kunne ha forhindret at den sank. Dette blir avvist av kommisjonen.

- Selv om de hadde montert spesielle snøsko, ville ikke dette hatt noen betydning for det som skjedde.   

- For krevende terreng

Undersøkelseskommisjonen, ledet av oberstløytnant Morten Eggen, mener også at øvingsterrenget og forholdene rundt i dette tilfellet har vært for krevende for avdelingen som deltok i vinterøvelsen «Cold Response» i mars i år.

– Som en konsekvens av dette har vi iverksatt en del tiltak basert på funnene til undersøkelseskommisjonen. Det gjelder tiltak i forbindelse med trening og prosedyrer og hva slags type redningsutstyr man skal ha i vognen.

- Vi evaluerer også om de tekniske kravene vi har til stridsvognene er gode nok, sier generalløytnant Arne Bård Dalhaug i Forsvarsstaben til NTB.

Det var sent om kvelden 16. mars at Leopard-stridsvognen fra Telemark bataljon gikk gjennom isen på Herjangsfjellet. I løpet av ett minutt sto hele vognen under vann, og to av mannskapet på fire omkom.