Hopp til innhold

– En ny oljevernbase i nord vil bane vei for oljeboring

Som plaster på såret for Lofoten-fredning vil regjeringspartiene en ny oljevernbase i nord. – Dette vil bane vei for oljeboring i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen, sier styremedlem i næringsorganisasjonen Lederne.

Ti år og over en milliard har vært brukt på utredninger av oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen.

Ti år og over en milliard har vært brukt på utredninger av oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen. – Nå kan vi fokusere på alle de andre viktige mulighetene som ligger i Lofoten og Vesterålen, og det er ganske mange, mener leder i Nordland Venstre, Arne Ivar Mikalsen.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

I regjeringsavtalen kommer det fram en målsetting om etablering av en oljevernbase i Lofoten og Vesterålen.

Forslaget er helt i tråd med hva næringslivsorganisasjonen Lederne foreslo i sommer, og forbundsstyremedlem Per Helge Ødegård i Lederne mener årene nå må brukes på å innhente informasjon.

Arne Ivar Mikalsen, leder i Nordland Venstre

– Alle vet at oljevern er viktig uansett om du har oljeaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen eller ei, sier Mikalsen i Nordland Venstre.

Foto: Anita Borkamo / NRK
Per Helge Ødegård

– Oljevernbasen må legges i nord, slik at det blir tett på der områdene er sårbare, sier Ødegård.

Foto: NRK

– Ikke bare om olje og gass, men også mer kunnskap om sikkerhet og hvilken beredskap som må utvikles er viktig, sier forbundsstyremedlem i næringslivsorgansisasjonen Lederne, Per Helge Ødegård til NRK.

Han mener at et oljevernsenter i Lofoten og Vesterålen vil gjøre det lettere på sikt å starte boring i de omstridte havområdene.

– Olje og fisk hand i hand

– Det vi må gjøre nå er å benytte muligheten i forhold til beslutningen som kom i går med den nye regjeringa. For å kunne bevise og dokumentere at oljeselskapene kan gå hånd i hånd med fiskeflåten, sier Ødegård.

Han mener at det er ingen på ja-sida som har gitt opp konsekvensutredning ennå.

– Det er klart at de fleste som har vært for en konsekvensutredning har blitt skuffet, men det er i og for seg ingen som har gitt opp. Det er nødvendig, og det handler om å forvalte våre ressurser på en riktig måte, sier Ødegård.

Vernes for fire nye år

I går ble det kjent at Lofoten og Vesterålen vernes de neste fire årene, men Ødegård tror et kunnskapssenter i området vil bli en fordel for oljetilhengerne.

Næringslivsorganisasjonen mener dette skal være et senter for hele Nord-Norge, og Ødegård sier det er det samme hvor basen legges, såfremt den legges i nord.

– Ja, vi mener dette kunnskapssenteret vil kunne utvikle ny teknologi som kan ivareta forskjellige utslipp, og basen må legges i nord, slik at det blir tett på der områdene er sårbare, sier han.

Oljevernberedskap uten boring

Men leder i Nordland Venstre, Arne Ivar Mikalsen, avviser at et oljevernsenter skal kunne brukes som brekkstang for en konsekvensutredning.

Han mener det er mye som taler for bedre oljevernberedskap i Lofoten og Vesterålen, også uten boring.

– Alle vet at oljevern er viktig uansett om du har oljeaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen eller ei. Det går store tankskip og anna skipstrafikk i leia utenfor her, og om du flyr fra Bodø til Lofoten og Vesterålen ser du masse store skip, sier Mikalsen.

– Vernet trengs uansett, og det å bygge opp en base for kompetanse er udelt positivt. Det ene ut i fra et beskyttelsesbehov som ligger der, det andre er å øke kunnskapen. Det vil man få hvis man etablerer en sånn base, fortsetter Mikalsen.

– Vi må få opp aktivitet på andre felt

Fordi forslaget om oljevernberedskapssenter fortsatt er relativt nytt, er det uvisst hvordan dette vil kunne gi utslag i antall arbeidsplasser til regionen.

– Det står bare «etablering av oljevernbase» i regjeringsavtalen, så det er tidlig å si hvor mange jobber det vil bli. Dette er et felt det åpenbart er behov for mer kunnskap om, så det kan bli en ganske stor næring, sier Mikalsen.

Han er glad for at saken om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja nå er ivaretatt, og uten at partiet måtte gå på akkord med seg selv i ei direkte regjering.

– Nå kan vi fokusere på alle de andre viktige mulighetene som ligger i Lofoten og Vesterålen, og det er ganske mange. Det er viktig å ikke grave seg ned, vi må være blid og fornøyd og få opp aktiviteten på andre felt også, avslutter Mikalsen.