Skeptisk til olje i 81 av 100 blokker

Fiskeridirektoratet ser kun problemfri oljeaktivitet i 19 av 100 oljeblokker.

Oljefunn

KONFLIKT: Fiskeridirektoratet tror oljeaktiviteter vil komme i konflikt med fiskeriene i tre av fire områder som departementet vil lyse ut i den 21. konsesjonsrunden.

Foto: NRK arkiv

Olje- og energidepartementet vil utlyse 100 nye blokker, flere av dem nær Lofoten, i strid med rådene fra fagmiljøene. Nå har forslaget vært på høring, og faginstansene er skeptiske til svært mange av dem.

Fiskeridirektoratet tror oljeaktiviteter vil komme i konflikt med fiskeriene i tre av fire områder som departementet vil lyse ut i den 21. konsesjonsrunden.

Les hele høringssvaret her.

Redd seismikkskadet fisk

Direktoratet vil ha nei til all petroleumsaktivitet i seks av områdene av hensyn til fiskeriene. I tillegg sier de nei til oljeinstallasjoner og plattformer langs tre blokker langs eggakanten i Norskehavet.

Direktoratet er bekymret over oljeleting med seismikk og ber om lange pauser i en eventuell seismikkleting for å unngå at fisken skremmes eller at yngel blir skadd av trykkbølgene som brukes når havbunnen kartlegges med seismikk.

Fiskeridirektoratet ber om pauser på opp til et halvt år hvert eneste år i enkelte områder.

Les: Fisken blir stresset av seismikk

Det er kun 19 områder eller blokker som direktoratet ikke har noen innvendinger mot aktivitet i.

- Må bety nei

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken

Foto: Are Føli / SCANPIX

Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken mener de mest sårbare områdene må skånes.

– Et uhell her vil kunne ha store konsekvenser for fiskeriene og det er også viktige korallressurser i området, sier Haltbrekken til NRK.

- Om man nå lyser ut områder rett ved Lofoten nå, så viser det at man ikke har noe ønske om lære av katastrofen i Mexicogulfen, sier Haltbrekken.

Nei også fra andre fagmiljøer

Mens en av tidenes oljekatastrofer utspiller seg i sørstatene i USA, foregår det nå en drakamp i den norske regjeringen om de nye blokkene på norsk sokkel.

Klima og forurensingsdirektoratet er negative til å åpne 18 av områdene, blant dem er blokker som ligger nær kysten til innløpet til Vestfjorden rett sør for Lofoten. Dette gjelder også blokker som ligger nær eggakanten i Barentshavet.

Les: Klimadirektoratet advarer mot ny oljeutvinning

Havforskningsinstituttet som er fagorgan for fiskeriforvaltning sier nei til utbygging på 39 av blokkene. Men olje og energidepartementet står på sitt, og ønsker å lyse ut samtlige blokker.

Kan komme avgjørelse i dag

Det er olje og energiminister Terje Riis Johansen (Sp) som er ansvarlig statsråd. Konsesjonsrunden kan komme opp til avgjørelse på regjeringskonferansen i dag.

Leder i Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, gjentok denne uka partiets nei til oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen:

– Om senterpartiet mener alvor med motstand mot oljeboring i nord, så må de i alle fall si nei til områdene som ligger nær Lofoten og Vesterålen, sier Haltbrekken.

Se kart over den 21. konsesjonsrunde: Regjeringens nettside

SV vil ha færre

– Vår holdning er at regjeringen bør lytte mer til de miljøfaglige rådene enn det som er gjort tidligere, sier SVs miljøpolitiske talsmann Snorre Valen til Aftenposten.

Avisen mener å vite at olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) står fast ved ønsket om å lyse ut 100 blokker, mens miljøvernminister Erik Solheim (SV) og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) motsetter seg utlysning
av henholdsvis 18 og 8 blokker geografiske områder på sokkelen.


Dette er områder som allerede er åpnet for petroleumsvirksomhet. Utlysning av nye blokker innebærer ikke nødvendigvis at det blir utvinning av olje og gass.

- Regjeringen beholder handlefrihet helt fram til tildeling, og selve tildelingen kan skje på bestemte vilkår, sier oljeekspert Hans Henrik Ramm til NTB. Den tidligere statssekretæren og Høyre-politikeren jobber i dag som konsulent og rådgiver for oljeindustrien.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) gjorde det klart under Lofoten-høringen i Svolvær at det ikke blir aktuelt med tildelinger i 21. konsesjonsrunde før regjeringen har sikret seg god kjennskap til ulykken med oljeriggen Deepwater Horizon i Mexicogolfen.

43 selskaper har meldt sin interesse i denne utlysningen av blokker.