NRK Meny
Normal

Oljeletingen utsettes

Regjeringen utsetter nå trolig letingen etter olje i Nord-Norge.

Tre fiskebåter hindret seismikkskipet "Polshkov" å drive oljeleting i havområdet utenfor Vesterålen

UTSETTES: Letingen etter olje og gass utenfor Nordland blir trolig utsatt.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Etter det NRK har grunn til å tro blir utsettelsen vedtatt senere i dag.

Statssekretær i Olje og energidepartementet Liv Monica Stubholt sier Statens Forurensingstilsyn skal vurdere om de seismiske undersøkelsene er lovlig.

- Statens innsamling av seismikk skal skje på basis av beste fagkunnskap og derfor har regjeringen bedt SFT igjen vurdere om det er riktig at forurensningsloven skal anvendes.

- Olje- og energiministeren har tatt initiativ til kontakt mellom de berørte departementer i dag for å vurdere om dette vil få betydning for når toktet kan starte, sier statssekretær Liv Monica Stubholt i olje- og energidepartementet.

Trenger støtte

- Betyr det at det ikke blir noen skyting av seismikk de nærmeste dagene?

- Det som er helt avgjørende er at olje- og energiministeren ikke vil gjennomføre innsamling av seismiske data uten at fagdirektoratene gir full støtte til måten dette gjennomføres på.

- Forholdet til forurensningsloven har vært vurdert flere ganger tidligere, men vi synes det er riktig at dette ses på igjen og vil ha kontakt med både miljøverndepartementet og direktoratet for å se hvor mye tid de vil trenge for å gjøre en fornyet vurdering, sier Stubbholt.

- Så på nåværende tidspunkt er det ikke klart når denne tilbakemeldingen vil komme fra SFT?

- Det er for tidlig å si, men det er klart at betydningen av SFTs vurdering er der, og vi ønsker ikke å gjøre noe som omgivelsene, fiskeriene og lokale aktører oppfatter som lite skånsomt, sier Stubbholt.

Kritikk fra opposisjonen

- Regjeringen får kritikk fra stortingsrepresentant Ivar Kristiansen fra Høyre som mener denne saken har vært for dårlig håndtert - hvordan ser du på den kritikken?

- Jeg er ikke enig i det. Olje- og energidepartementet har i planleggingen av innsamlingen av de data som Stortinget har bedt oss gjøre hatt tett konkatkt med fiskeriorganisasjonene, FHL og representanter for seismisk næring .

- Nå er disse spørsmålene knyttet til forurensningsloven reist igjen, og jeg minner om at dette ble avklart med en politianmeldelse fra i fjor som konkluderte med intet straffbart forhold. Men vi synes likevel at i lys av den bekymring som planene møter i Nordland, ønsker vi å være lydhør og gjøre en fornyet vurdering, sier Stubbholt.

I følge miljøverndepartementet kan SFT sin vurdering av saken ta rundt tre uker.