NRK Meny
Normal

Olje-svar fra Bellona manglet

Da høringsfristen for forslaget til Forvaltningsplanen for Lofoten, Vesterålen og Barentshavet, var gått ut, var ikke Bellonas uttalelse å finne på listen over de som hadde svart.

Bellona-leder Frederic Hauge

IKKE SVART: Etter at forvaltningsplanen ble presentert i Svolvær i juni, klagde Miljøstiftelsen Bellona på den korte høringsfristen, og fikk den derfor forlenget til 15. september.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix

Det kom i alt nesten 60 høringsuttalelser til den store revideringen av Forvaltningsplanen.

Et flertall av dem som har sendt inn høringsuttalelser på forslaget til Forvaltningsplanen for Lofoten, Vesterålen og Barentshavet, ønsker at de samfunnmessige forhold rundt oljeletingen skal utredes. En slik konsekvensutredning er kontroversiell fordi mange mener denne automatisk fører til at det blir vedtatt boring etter olje og gass utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Mer kunnskap nødvendig

– Dette er ikke tilfelle, sier ordfører i Vågan, Hugo Bjørnstad.

– Jeg ønsker en konsekvensutredning fordi det i denne saken handler om å ta et helhetlig ansvar, sier han.

Denne planen har i hovedsak undersøkt biologiske og miljømessige forhold i havområdet, og de som er mot oljeleting, blant annet miljøvernminister Erik Solheim, mener denne forvaltningsplanen gir godt nok grunnlag for en beslutning om det skal letes etter olje, eller ikke.

Ulykke endret bildet

– Risikoen for ulykker ved å lete etter olje i området, er for stor, og ulykken i Mexicogolfen bekrefter det, sa Solheim i Svolvær i juni, da Forvaltningsplanen ble presentert.

Selv om flertallet av de som har sendt inn høringsuttalelser om Forvaltningsplanen ønsker konekvensutredning, er dette flertallet så lite at en kan si Norge er delt i synet på om oljeleting i Lofoten og Vesterålen skal konsekvensutredes, men de som ønsker en konsekvensutredning, vil utnytte det lille flertallet for det det er verd.

Vet nok

En konsekvensutredning vil etter tilhengernes mening legge et best mulig grunnlag for å vurdere hvordan en oljevirksomhet vil påvirke miljøforhold, nærings- og andre brukerinteresser.

Gunnvald Lindset i Partiet Rødt i Nordland vil ikke ha en konsekvensutredning fordi han mener Forvaltningsplanen gir de nødvendige svarene.

– Jeg vil gjerne ha mer kunnskap - men da skal den komme gjennom det som en finner i Forvaltningsplanen, sier Lindset.

Bellona-krøll

Etter at forvaltningsplanen ble presentert i Svolvær i juni, klagde Miljøstiftelsen Bellona på den korte høringsfristen, og fikk den derfor forlenget til 15. september. Da høringsfristen var gått ut, var ikke Bellonas uttalelse å finne på listen over de som hadde svart.

Mange syntes det var merkelig, men svaret fra Bellona er at de hadde søkt om, og fått forlenget fristen til ut september.

– Dette er en stor sak som vi er nødt til å bruke mye tid på, sier Sigurd Enge, rådgiver for marin forvaltning i Bellona.

– Og når vi skal gi en felles uttalelse med Natur og Ungdom og Naturvernforbundet, og når vi samtidig har fått behov for å vite mer om årsaken til ulykken i Mexico-golfen, var det behov for mer tid, og som vi er glad vi har fått.

Politisk spill

Kampen for eller mot oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil ta ny fart når regjeringen legger fram meldingen for Stortinget, men når Forvaltningsplanen kommer, og om det blir laget en konsekvensutredning, er det ingen som vet.

Det er mye som står på spill i det politiske spillet rundt Lofoten, Vesterålen og Senja, og datoene for når ting skal være klart, har allerede blitt endret flere ganger.

Håp tennes

Det nye nå er at høringssvarene som er kommet inn om Forvaltningsplanen, gir tilhengerne av at det også lages en konsekvensutredning et håp om at deres krav skal bli hørt.