Bønder blir bedt om å produsere mer melk og kjøtt: – Gir pluss i boka

Siden i vår har bondeparet fra Meløy økt omsetninga på melk med 250.000 kroner. Produsentene bekrefter økt etterspørsel etter kjøtt- og meieriprodukter.

Roger Stubb og Lise Bakken

Roger Stubb og Lise Bakken på Meløya merker godt at etterspørselen har økt gjennom korona-pandemien.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

Siden grensene i større eller mindre grad ble stengt av korona, har det vært en økning i etterspørsel både på kjøtt- og meieriprodukter.

Melke- og storfebønder Roger Stubb og Lise Bakken på Meløya i Nordland har sett seg nødt til å gjøre oppgraderinger for å møte etterspørselen.

– Tine, Nortura og Gilde ber oss produsere mer. Vi må være på hugget nå. Det er større etterspørsel. Senest i dag kom det sms fra Nortura om at vi må øke produsere mer kjøtt, sier Stubb.

Han sier de ikke lever «fett» av å være bønder, men at omsetningsøkningen merkes på bunnlinja.

– På melk er det cirka 5 prosent omsetningsøkning for vår del. Det er jo snakk om 250.000 ekstra omsetning, så det er jo pluss i boka. Det er også litt bedre priser på kjøttet, forteller han.

Fjøs Meløy

Det har vært nok å gjøre i fjøset for Roger Stubb og Lise Bakken. Korona-viruset har ført til økt etterspørsel på kjøtt og melk.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Tine: – Større etterspørsel enn vanlig

Kommunikasjonssjef Sindre Ånonsen i Tine bekrefter at de helt siden våren har hatt en økende etterspørsel etter meieriprodukter.

– Folk har vært hjemme, laget mat hjemme og spist hjemme. Det har også vært begrenset med grensehandel, som har gitt en høy vekst i dagligvare. Her har det vært større etterspørsel etter meieriprodukter enn det som har vært vanlig.

Hvordan tallene blir utover høsten, er han derimot mer usikker på.

– Vi ser at det enda er regionale smitteutbrudd. Det kan også komme nye restriksjoner som gjør at etterspørsel og handlemønster endrer seg igjen. Likevel er det grunn til å tro at vi fortsatt vil ha en høy etterspørsel etter dagligvarer.

Har investert i maskiner for 12 millioner kroner

Den økte etterspørselen har også gitt rom for oppgraderinger på gården i Meløy. Totalt har de investert for rundt 12 millioner kroner for å møte det økte produksjonskravet.

Dette har gitt rom for blant annet en ny melkerobot.

Melkerobot

Det er kostbart maskineri. Melkeroboten gjør det enklere for gårdbrukerne å produsere melk.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Det er litt sånn vinn eller forsvinn. Samtidig møter det også kravene om en litt mer moderne arbeidsplass. Vi skal jo også være attraktive også. Det er vesentlig å få modernisert seg, sier Stubb.

Lise Bakken tilbringer dagene i fjøset sammen med Stubb. Hun mener oppgraderingen også har mye å si for helsa til de ansatte.

– Vi har helt andre arbeidsoppgaver enn før. Vi jobber veldig mye,men det er en annen type arbeid, sier hun.

Nortura: – Ufordringer med å få tak i nok

Nortura bekrefter i en e-post til NRK at forespørselen etter kjøtt har økt under korona-pandemien.

– Stengte svenskegrenser har naturlig nok ført til et økt dagligvaresalg her i landet. Samtidig har grillsalget vært høyere enn vanlig ettersom de aller fleste har feriert i Norge i sommer, sier kommunikasjonsrådgiver Marthine Haugen Petersen i Nortura.

Marthine Haugen Petersen jobber som kommunikasjonsrådgiver i Nortura

Nortura har merket koronaviruset på etterspørselen av produkter, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Marthine Haugen Petersen.

Foto: Erik Buraas / STUDIO B13

På nettsidene sine, skriver Nortura blant annet at salget av grillprodukter fra Gilde og Prior har økt med 25 prosent denne sommeren.

– Vi har i sommer hatt utfordringer med å få tak i nok norsk storfe. Noe underdekning er normalt for denne årstiden, men dette ble i år forsterket som følge av korona. I tillegg til økt etterspørsel etter kjøtt, har økt etterspørsel etter norsk melk og ost ført til ytterligere redusert slakting og underdekning, sier hun.

Kyr i fjøset hos Roger Stubb og Lise Bakke i Meløy på Meløya i Nordland.

Totalt har paret investert for rundt 12 millioner kroner for å møte det økte produksjonskravet.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK