NRK Meny
Normal

Øksnes

Her finner du valgresultatet for Øksnes.

Innbyggere:

4665

Politisk karakteristikk

Høyre og Ap de dominerende partiene, men begge er avhengig av samarbeid med andre. Ap har hatt ordføreren de tre siste periodene, før det hadde Høyre ordføreren i 18 år.

Politisk situasjon

Ap har hatt makta denne perioden i samarbeid med KrF og SV. Geir Rognan fra Ap er ordfører mens Paul Ørnes fra KrF varaordfører.

Store interne problemer i Ap har gjort at både ordfører og et flertall i kommunestyregruppa har meldt seg ut av partiet. Av elleve kommunestyrerepresentanter har sju meldt seg ut av partiet. Disse stiller sammen med utbrytere fra Høyre og Venstre en egen tverrpolitisk liste til valget i høst.

Venstre stiller denne gang ikke egen liste. Det gjør derimot Fremskrittspartiet som ikke stilte liste sist. Kystpartiet stilte ikke liste sist, og gjør det ikke denne gangen heller.

Kommunestyret 1999-2003

Siste periode har kommunestyret hatt 31 representanter med følgende fordeling:

Ap: 11 (sju utmeldt), Høyre: 8 (en utmeldt), SV: 3, KrF: 3, Sp: 5, V: 1.

Kommende periode er kommunestyret redusert fra 31 til 21 representanter.

Lister 2003

7 lister: Ap, SV, KrF, Høyre og Sp stiller liste som tidligere. Venstre stiller ikke egen liste. Nye lister ved valget er Fremskrittspartiet og Tverrpolitisk liste.

Aktuelle kandidater

Det hersker stor usikkerhet omkring styrkeforholdet mellom grupperingene. Geir Rognan er ordførerkandidat for den tverrpolitiske lista. John Danielsen er ordførerkandidat for Ap, mens Ellinor Gustavsen topper SV-lista. Høyres ordførerkandidat er Oddmund Bye, mangeårig leder i Norges Fiskarlag som er kommet tilbake til hjemkommunen.

Til fylkestingsvalget er ingen fra kommunen på noen av listenes øvre halvdel.

Aktuelle saker

Som de fleste andre små kystkommuner er kommuneøkonomien skral.

Konkursen ved hjørnesteinsbedriften Myre Fiskeindustri har det siste året preget den politiske debatten.

Det har vært stor uenighet i hvor sterkt grad og på hvilken måte kommunen skal bidra til å få i gang ny virksomhet ved anlegget det 160 mennesker mistet jobben.

Ellers har arbeidet både i formannskap og kommunestyre vært preget av den interne uroen i både Ap og Høyre.

Valgstatistikk

Kommunevalg 1999