NRK Meny
Normal

Økomelk gir lønnsøkning

Melkebønder får bedre økonomi etter at de legger om til økologisk drift.

Melker kua
Foto: Ellinor Hansen / NRK

Utregninger viser at økologisk drift øker lønnsevnen per årsverk med nesten 21.000 kroner, sammenlignet med konvensjonell drift.

Det skriver Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking.

Det å drive rent og miljøvennleg har vært viktige motiv for å drive økologisk, men bedret økonomi er også en drivkraft, viser en ny undersøkelse.

Økologiske bruk henter gevinsten gjennom lavere kostnader.

Lave kostnader

De beste er selvforsynte med eget grovfôr og har lave fôrkostnader. De gjør også en større del av jobben selv, og slipper utgifter til leie av arbeidskraft og maskiner.

De økologiske brukene har i sum høyere arbeidsforbruk enn de konvensjonelle.

Men regnet i arbeidstimer per liter mjølk produsert, er arbeidsforbruket likt.

De oppgavene som tek mer tid etter omleggingen, er særlig jordarbeid og gjødselhandtering..