Hopp til innhold

Økning i antallet bjørn – Senterpartiet vil ikke ha bjørn i Nordland

I fjor ble det påvist det høyeste antallet brunbjørner i Norge siden den landsdekkende DNA-baserte overvåkinga startet i 2009, skriver forskning.no.

Det ble identifisert 175 ulike brunbjørner som har vært i Norge, men bestanden er likevel under det nasjonale bestandsmålet på 13 kull.

Det er ei økning på 15 bjørner sammenligna med 2021.

Ett av de 13 ungekullene skal være i Nordland.

Men stortingsrepresentant Siv Mossleth og Senterpartiet vil ikke ha bjørnekull i fylket.

– Jeg har en nullvisjon for ynglende bjørn i Nordland og har hatt det lenge fordi beitenæringa ikke tåler det.

Miljødirektoratet skal nå utrede om det er aktuelt at vi skal ha færre bjørn og ulv her i landet.

– Denne utredninga vil danne et viktig grunnlag for det videre arbeidet med å vurdere om bestandsmålene for ulv og brunbjørn skal reduseres, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet Aleksander Øren Heen (Sp).

Brunbjørn - bjørn i Saltdal
Foto: Remi Olsen og Andreas Diset (vilt-kamera)