Økning i antall bosatte flyktninger

Norske kommuner har hittil i år bosatt 6.620 flyktninger. Det er 33 prosent flere enn til samme tid i fjor, viser ferske tall. NTB har fått tilgang til juli-tallene fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). De viser at det går unna med bosettingen av de tusener av flyktningene som kom til Norge i fjor høst. – Det er bosatt 694 enslige mindreårige per 31. juli, opplyser direktoratet.