Økning i antall anmeldte overgrepssaker: Grov sak starter i Salten tingrett i dag

I løpet av årets første seks måneder har antallet politianmeldelser for seksuell omgang med barn økt med nesten 20 prosent sammenlignet med 2013. I dag starter en av de groveste overgrepssakene på lang tid i Salten tingrett.

Salten tingrett, Hålogaland lagmannsrett

Overgrepssaken som starter i Salten tingrett går parallelt med to store, lignende saker i Gjøvik og i Tromsø.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

En mann i 50-årene, som ble anmeldt i mars, møter i dag i tingretten i Bodø tiltalt for seksuelle overgrep mot sine to døtre. Begge døtrene var i alderen 14 til 16 år da de første overgrepene skal ha skjedd.

Finn Ove Smith er bistandsadvokat for den yngste av de to, og forteller at hans klient ser fram til å få saken prøvd for retten, og til å kunne gå videre med livet.

– Hun er spent og gleder seg til å bli ferdig med denne delen av saken. Dette er en familie hvor barna har levd under spesielle forhold som i stor grad har preget dem, sier Smith til NRK.

– Sier oftere i fra

Advokat Finn Ove Smith

Bistandsadvokat Finn Ove Smith.

Foto: Gisle Forland / NRK

Overgrepene skal ha skjedd over flere år, og ifølge bistandsadvokaten har begge døtrene nå senvirkninger og diagnoser som følge av hendelsene.

Den tiltalte nordlendingen skal ifølge tiltalen i tillegg over flere år ha utsatt sin tidligere samboer og døtrene for vold og trusler. Siden saken ble anmeldt har familiefaren sittet i varetekt.

– Dessverre tror jeg ikke vi vil se færre saker av denne type og denne karakter. Seksuallovbrudd har i dag en høyere oppdagelsesrisiko, slik at man får inntrykk av at det er så mye verre enn tidligere, sier Smith.

Stor økning i antall saker

Overgrepssaken som starter i Salten tingrett går parallelt med to andre store, lignende saker i Gjøvik og i Tromsø.

I løpet av årets første seks måneder har politiet registrert 587 anmeldelser for seksuell omgang med barn under 16 år, noe som er en økning på nærmere ti prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Hvis man ser på samme periode i 2013, er økningen på hele 19 prosent.

Strafferamme på 3 til 21 år i fengsel

Statsadvokat Thor Erik Høiskar i Nordland

Statsadvokat Thor Erik Høiskar.

Foto: Gisle Forland / NRK

Statsadvokat i Nordland Thor Erik Høiskar er aktor i saken som nå skal opp for Salten tingrett.

Han beskriver saken som ille, og er fornøyd med at det kun har gått om lag ni måneder fra de angivelige overgrepene ble anmeldt til rettssaken nå starter.

– Vi er fornøyde med dette, og politiet etterforsket saken grundig og raskt. Dette er mye på grunn av et godt samarbeid mellom forsvarere, bistandsadvokater og retten. Vi er mye nærmere hendelsene i tid nå, sier Høiskar til NRK.

Den tiltalte mannens forsvarer ønsker ikke å gi noen kommentar før rettssaken starter. Lovbruddene hans klient er tiltalt for har en vid strafferamme på 3 til 21 år i fengsel. Det er satt av ti dager til saken.