Øker innsatsen i kampen mot ulovlig garnfiske

SNO har avdekket nærmere hundre tilfeller av ulovlig garnfiske så langt i år. Men politiet mangler ressurser til å kunne prioritere slike saker.

Villaks

Mange ville laksebestander er i dag truet eller har gått tapt. Ulovlig fiske kan forverre situasjonen for villaksen.

Foto: Bente Bjercke

Kjartan Knutsen, seksjonssjef i Statens naturoppsyn

Avdelingsdirektør Kjartan Knutsen i SNO.

Foto: Frank Nygård / NRK

Så langt i år har Statens naturoppsyn (SNO) inndratt 75 garn og i tillegg levert 12 anmeldelser som følge av ulovlig garnfiske. Tallet er ventet å stige betydelig i løpet av sommeren, forteller avdelingsdirektør Kjartan Knutsen i SNO til NRK.

– I fjor endte tallet på 398 beslaglagte garn på landsbasis. I tillegg leverte vi 59 anmeldelser for tilfeller vi fant særdeles grove.

Han beskriver utviklingen som urovekkende.

– Det fiskes på truede laksebestander, noe som kan få alvorlige konsekvenser for både bestandene og for en rekke seriøse aktører som driver på ordentlig vis. Vi har derfor økt innsatsen vår, og vil opprettholde oppsynsaktiviteten gjennom sommeren.

Avdekket 15 garn

Mange ville laksebestander er i dag truet eller har gått tapt, og det er ingen norske laksevassdrag der situasjonen er kategorisert som svært god.

SNO er bekymret for at ulovlige garn vil forverre situasjonen for villaksen, og i Nordland nevner avdelingsdirektøren Lofoten og Vesterålen som et spesielt krevende område.

I løpet av en enkelt julihelg i fjor avdekket oppsynsmennene hele 15 ulovlige garn i dette området.

– Betydelig utfordring

Politistasjonsjef Tor Arvid Bentzen

Politistasjonssjef Tor Håvard Bentzen i Svolvær ser alvorlig på problemet.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Politistasjonssjef Tor Håvard Bentzen i Svolvær medgir at de har en betydelig utfordring med tanke på ulovlig fiske med garn.

– Vi ser alvorlig på dette, og skulle gjerne ønsket at vi hadde mer ressurser til å kunne prioritere slike saker. Vi er inne i en periode hvor vi vet det foregår mye slikt, og har planer, i samarbeid med Kystvakta, å gjennomføre patruljer for å avdekke ulovlige forhold.

– Er det utfordrende å finne personene som står bak?

– Det varierer fra sak til sak. Klarer vi knytte personen til selve garnet, så er jo saken grei. Da beslaglegges redskapene før det i neste omgang blir en påtalemessig behandling, noe som i de fleste tilfeller resulterer i bøteleggelse.

Ifølge Lofotposten beløper slike bøter seg på flere tusen kroner.

Beslagla 12 kilometer med garn

Ifølge avdelingsdirektør Kjartan Knutsen i SNO finner man det høyeste antallet saker i fylkene Nordland, Troms, Hordaland og Finnmark.

– Ved å fiske ulovlig, risikerer man å ødelegge mye. Det kan blant annet resulterer i ytterligere restriksjoner på fisket i lokale områder. I fjor beslagla vi totalt 12 kilometer med garn, og vi frykter trenden vil fortsette i år, avslutter Knutsen.

Les mer om regler for fritidsfiske etter laks, sjøørret og sjørøye i sjøen her (ekstern lenke).