Økende utvikling av diabetes

Etter 13 år med omfattende helseundersøkelser av den samiske og nordnorske befolkningen står epidemisk utvikling av diabetes fram som et bekymringsfullt funn. – Vi ser de samme trendene som i andre undersøkelser. Livsstilssykdommer øker, sier overlege Ragnhild Broderstad til NTB. Hun er faglig leder ved Senter for samisk helseforskning ved UIT.