Også E6 Helgeland sør kan bli dyrere

E6 Helgeland sør kan også bli dyrere enn 3,5 milliarder kroner. – Bekymringsfullt. Dersom det skjer må vi vurdere om vi har råd til dette, mener stortingspolitiker.

E6 Sør Helgeland

Torsdag ble det kjent at E6 Helgeland nord vil bli 450 millioner kroner dyere enn det Statens vegvesen har beregnet. Her fra Skamdalen i Rana.

Foto: Frank Nygård

Det kan også gå mot en økonomisk blåmandag for E6 Helgeland sør. Torsdag ble det kjent at E6 Helgeland nord vil bli 450 millioner kroner dyere enn det Statens vegvesen har beregnet.

Allerede er det klart at på grunn av prisstigning, vil veiutbyggingen sør på Helgeland blir 370 millioner kroner dyrere enn foutsatt. Når kan kostnadssprekken blir enda høyere.

I det blå

– Vi tror vi har lært av overskridelsene i prosjektet på E6 Helgeland nord, og forventer ingen dramatisk økning på sluttsummen. Men hva den endelige prislappen på E6 Helgeland sør kommer på, vet vi ikke før den dagen vi har gjennomført anbudsprosessen, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

3,5 milliarder

Utbygginga av E6 sør på Helgeland skal starte høsten neste år. Det er E6 fra Nord-Trøndelag grense til Korgfjellet, ei vegstrekning på 132 kilometer som inngår i E6 Helgeland sør. Etter vegvesenets beregninger skal pakken koste rundt 3,5 milliarder kroner. En del skal av dette skal dekkes inn ved bompenger.

Som i nord, ønsker man å bygge veien med en såkalt vegutviklingskontrakt, som kombinerer prosjektering, utbygging og drift/vedlikehold over en lengre strekning, og tidsperiode.

– Vi tror den nye formen for kontrakter kan forklare sprekken på 450 millioner kroner i E6 Helgeland nord, slår regionvegsjefen fast.

Torbjørn Naimak

Regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Foto: NRK

Politiker bekymret

Medlem av samferdselskomiteen på Stortinget, Kjell Idar Juvik (Ap) mener det vil være synd om prosjektene blir satt på vent, og sier pengene til E6 nord må bevilges.

– Det unike med dette prosjektet var at man så hele E6 Helgeland under ett. Dersom uforutsigbarhet og høy risiko gjør at entreprenørene priser seg så høyt, kan resultatet bli at vi ikke kan oss råd til dette, sier han til NRK.

Han mener at dersom det viser seg at utviklingskontraktene er årsak til at prisen på prosjektene øker så mye, må disse vurderes på nytt.

– Det er bekymringsfullt. Utviklingskontraktene skulle være en måte å få bedre vei og et mer forutsigbart vedlikehold. Dersom det viser seg at kontraktsformen gjør at prosjektene blir dyrere, må vi evaluere ordningen, sier Juvik.

Ifølge Juvik skulle E6-utbyggingen med de såkalte vegutviklingskontraktene på Helgeland være et pilotprosjekt for å finne ut om denne konraktformen var en god måte å bygge vei i Norge på.

Dersom vi nå får svar på at kontraktsformen gjør det dyrere, mener jeg vi må vurdere om vi skal benytte denne på E6 Helgeland sør, sier han.

Målet er å få mest vei for pengene, det kan ikke være slik at vi må betale i dyre dommer til entreprenørene.