Ofotbenken samler seg om Bodø

De tre stortingspolitikerne fra Ofoten sier Nord-Norge nå må stå samlet om Bodø som framtidig jagerflybase.

Slik vil Bodø kommune at den nye kampflybasen i Bodø skal bli. Fra sørøst

MÅ SAMLES OM BODØ: Det mener stortingspolitikerne fra Ofoten, med tanke på hvor den framtidige kampflybasen skal ligge.

Foto: Norconsult

Torgeir Trældal

HAR SKIFTET STANDPUNKT: Torgeir Trældal fra Frp går nå inn for Bodø som ny kampflyplass.

Foto: Thor Thrane / NRK

Torgeir Trældal fra Frp mener Nord-Norge nå må samle seg om Bodø etter at forsvarssjefen langt på veg avskrev Evenes som alternativ. Dermed er det klart at Trældal har ombestemt seg. Fra å støtte Evenes som framtidig kampflybase, går han nå inn for Bodø. Forsvarssjefens anbefalinger som ble lagt fram i forrige uke var avgjørende.

Les også: Skuffet over forsvarssjefens råd

– Evenes er ute

– Jeg har holdt en knapp på Evenes hele veien, men nå etter at utredninga fra Forsvarssjefen ble lagt fram er Evenes ute. Også de signaler som er gitt fra de politiske partiene på Stortinget viser at det er tilfelle, sier Trældal.

Også de to andre stortingspolitikerne fra Narvik er av samme oppfatning. Anna Ljunggren fra Arbeiderpartiet stiller seg bak Bodø. Det gjør også Geir-Ketil Hansen fra SV.

– Må samles om en felles løsning

Geir-Ketil Hansen, Nordland SV

EN FELLES LØSNING: Det sier Geir-Ketil Hansen fra SV og mener Nord-Norge m,å samle seg om Bodø som ny kampflyplass.

– Hvis vi skal unngå å tape kampen om kampflybasen, altså Luftforsvarets tilstedeværelse i Nord Norge, så må landsdelen samle seg om en felles løsning. Og da fremstår det som det eneste realistiske alternativet at vi går for Bodø, sier Geir-Ketil Hansen.

Men ikke alle har gitt opp Evenes. Troms fylkesting, samt kommuner i Sør-Troms og Ofoten jobber fortsatt for Evenes. Og sellv om ordfører Jardar Jensen i Evenes er skuffet, mener han uenigheten i nord ikke svekker landsdelens kandidatur.

Les også: Frykter signalene forsvarsjefen gir

Håper fortsatt på Evenes

Ordfører Jardar Jensen i Evenes

HÅPER FORTSATT: Evenes-ordfører Jardar Jensen har ennå ikke gitt opp kampen.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Jeg håper og tror at både regjering og Storting ser nødvendigheten av å ha jagerfly i Nord-Norge for å ivareta nordområdene. Og da tror jeg ikke det svekker Nord-Norge at vi har to gode alternativer, sier Jardar Jensen.

Les også: Vil ikke flytte til Ørland

Det var 24. november i år at Forsvarssjef Harald Sunde la fra sin innstilling og anbefaling overfor regjeringen om at den framtidige kampflypbasen blir lagt til Ørland i Sør-Trøndelag.