NRK Meny
Normal

Ofotbanen til skifteretten

Administrerande direktør Terje Østensen i Ofotbanen bekrefter at det er kemneren som har slått Ofotbanen konkurs. Partene skal nå møtes i skifteretten.

Terje Østensen

Administrerande direktør Terje Østensen i Ofotbanen bekrefter at det er kemneren som har begjært Ofotbanen konkurs.

Foto: Pressefoto: Ofotbanen

Ofotbanen har lenge hatt problemer med økonomien.

Etter at selskapet Autolink, som eier 40 prosent av aksjene i selskapet, trakk seg fra styret og startet konkurrende virksomhet, forverret økonomien seg.

Mistet lisensen

Ofotbanen

TOGENE STÅR: Ofotbanen eier ikke selv togene de bruker, det er det den største aksjonæren som gjør.

Foto: Pressefoto: Ofotbanen

7. oktober dro Jernbanetilsynet inn lisensen fra Ofotbanen, fordi selskapet ikke kunne dokumentere at de har god nok økonomi til å drive videre.

Ofotbanen har hatt flere møter med Jernbanetilsynet for å forsøke å løse situasjonen, og for å få lisensen tilbake.

Møtes til forhandlinger

5.november møtes partene i Ofoten tingrett. Utfallet trenger ikke å være konkurs, da den som begjærer selskapet konkurs kan trekke seg før den tid.

Ofotbanen kan ha vært teknisk konkurs allerede ved inngangen til 2008. Det skriver revisoren i merknader til årsregnskapet for 2007.

Revisoren skriver at aksjekapitalen var tapt i 2007 og at det var vesentlig usikkerhet om fortsatt drift. Dermed kan selskapet ha drevet for kreditors regning i 10 måneder.

Togselskapet har drevet frakt av passasjerer mellom Oslo og Stochholm og godstransport mellom Narvik og Sverige.