Ofotbanen fikk medhold

Ofoten tingrett mener Autolink Group AS har opptrådt illojalt i forhold til Ofotbanen AS.

Ofotbanen

Ofotbanen solgte lokomotiver til Autolink. Disse ble ikke betalt i henhold til avtalen, og Ofotbanen hevet så salget. Da gikk Aotilink rettens vei.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Saken gjaldt en tvist om seks lokomotiver og fire togradioer. Autolink fikk ikke medhold i et krav om å få eiendomsretten til disse.

Hemmeligholdt planer

Retten mener at Autolink i det skjulte har arbeidet for å starte et eget jernbaneselskap i direkte konkurranse med Ofotbanen. Dette til tross for at Autolink eier 40 prosent av Ofotbanen.

I en aksjonæravtale som ble inngått mellom Autolink som eier 40 prosent og Rail Management AS som eier 60 prosent av Ofotbanen AS, kjøpte Autolink lokomotivene fra selskapet.

Autolink har imidlertid opptrådt illojalt og Rail Management AS hevdet at da var aksjonæravtale ikke lenger gyldig og som følge av dette hevet Ofotbanen AS salget av skiftelokomotivene.

– Autolink har ikke overholdt sine betalingsforpliktelser og har i det skjulte arbeidet i flere måneder med å opprette et eget jernbaneselskap i direkte konkurranse med oss, sier styreleder Thor Ask Terkelsen i Ofotbanen AS.

Terkelsen som også er styreleder i Rail Management AS.

Autolink gikk til sak mot Ofotbanen AS og krevde såkalt midlertidig forføyning over lokomotivene, men har tapt saken. For at et krav om midlertidig forføyning skal kunne tas til følge, må det være mer sannsynlig at saksøker vil vinne fram i senere rettssak, enn at han ikke vil det. Ofoten tingrett mener at Autolink ikke vil få medhold i en senere rettssak og har derfor avvist kravet.

Jobbet for å få nytt selskap

Ofoten tingrett har også funnet klare holdepunkter for at Autolink har opptrådt illojalt. I slutningen heter det:

”Retten sikter da til at Autolink, uten å varsle sine avtalepartnere, siden mars/april måned har arbeidet med å stifte og få lisens for eget jernbaneselskap – Cargo link AS”.

Aksjonæravtalen har klare regler både om forbud om å drive konkurranse med selskapet og om heving ved betalingsmislighold og Ofoten tingrett mener at ”Det er uforståelig at ikke Autolink, dersom de vil ut av avtalen og ønsker å starte et eget selskap, bruker oppsigelsesklausulen og varsler den annen avtalepart”.

– Vi er fornøyd med at retten, etter å ha satt seg grundig inn i saken, har kommet til denne konklusjonen. Slutningen fra Ofoten tingrett underbygger det vi har sagt; Gjennom betalingsmislighold og et tilnærmet kuppforsøk har Autolink opptrådt grovt illojalt og skapt problemer for oss og våre leverandører, sier administrerende direktør Terje Østensen i Ofotbanen AS.

Nyhetssending på nett i Nord-Norge

Siste nytt fra NRK i Nord-Norge

Oppsummert

Vi gir deg de viktigste nyhetene direkte fra hele Nord-Norge. Følg nettsendingen mellom klokken 17.00 og 19.00.

  • Bjørklund innstilt som ny styreleder

    Valgkomiteen i Tromsø idrettslag har innstilt Stig Bjørklund som ny styreleder, etter at Helge Kræmer bestemte at han skulle forlate vervet etter ti år. Valgkomiteen foreslår videre at Astrid Strandbu blir nestleder, Miika Koppinen, Dagfinn Sætra, Anita Sletten og Frode Rinnan blir medlemmer, mens Susanne Olsen blir varamedlem.

  • 12 nye uker i varetekt

    Politiet har fått medhold om 12 nye uker i fengsel for den siktede etter drapet ved Skjombrua i november i fjor. Den 23 år gamle mannen er siktet for å ha knivstukket to menn i en bil, den ene mannen døde av skadene han fikk. Nå blir han sittende i varetekt fram til 15. mai. – Vi håper etterforskningen skal være klar til da. Hovedforhandlingene vil sannsynligvis holdes i oktober, sier politiadvokat Torgeir Kvitvik.

  • Laveste sysselsetting på ti år

    En ny rapport utarbeidet av Stortinget viser at Finnmark har den laveste sysselsettingsgraden på 10 år. Stortingsrepresentant for Ap i Finnmark, Helga Pedersen mener man burde bruke mer statlige midler på investeringer i reiseliv og fiskeri.

Starter klokken 18:45
Torsdagens nyhetssending fra NRK Nord
Onsdagens nyhetssending fra Nord-Norge
Dagens sending, NRK Nord.
Overskridelse på en milliard kroner fører til økte utgifter for bilistene. Frp reagerer kraftig

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Venke opplevde enhver hesteeiers mareritt da hun oppdaget en fremmed mann i stallen hennes.
I løpet av den siste uka har nordlyset flere ganger danset over himmelen i Nord-Norge. Marius Birkeland fanget dette synet.