NRK Meny
Normal

Ofot-regionen blir Forsvarets spydspiss i nord

Evenes rustes kraftig opp, Andøya flystasjon og Kystvaktbasen på Sortland legges ned og Generalinspektøren for Luftforsvaret blir ikke flyttet til Bodø, foreslår forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Fra pressekonferanse torsdag

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen anbefaler året i sitt fagmilitære råd at forsvarsbudsjettet økes med 3 milliarder kroner.

Ofot-regionen har skutt gullfuglen, og blir Forsvarets spydspiss i nord, dersom forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssens fagmilitære råd blir gjennomført.

Opp mot 1000 arbeidsplasser i Nordland er i spill når forsvarssjefen i dag legger fram sine råd om framtida. Bruun-Hanssen er klar på at Forsvaret bør øke det mekaniserte tyngdepunktet i Ofoten og Troms og at Luftforsvaret «kraftsamler» i Trøndelag og Ofoten-regionen.

– Tyngdepunkt i Troms og Ofoten

– Vil øke tilstedeværelsen i nord, slo han ettertrykkelig fast da han presenterte det fagmilitære råd for utviklingen av det norske Forsvaret.

Han foreslår å legge ned Andøya flystasjon innen 2021 og flytter alt til Evenes. Kystvaktens base på Sortland legges ned og flyttes til Ramsund nå dette blir «kostnadseffektivt». Ledelsen og stabsfunksjonen flyttes til Haakonsvern. Videre blir Kystvakten redusert med to fartøy, ett i indre kystvakt og ett i ytre.

Det er i dag 300 arbeidsplasser på Andøya flystasjon og 80 på Sortland.

Beholder FOH, men flytter ikke GIL

Forsvarets Operative hovedkvarter (FOH) videreføres i Bodø, men vi anbefaler at Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) blir værende på Rygge, sier Bruun-Hanssen.

Videre vil han «kraftsamle» kampflystyrken i Trøndelag og Ofoten-regionen.

– Vi vil øke bemanningen på Ørlandet og Evenes mer enn det vi har planlagt i dag, sa forsvarssjefen da han la fram sitt fagmilitære råd torsdag.

Øker i Finnmark

Brigaden i Nord-Norge videreføres. Sjøforsvarets fregatter med helikopter videreføres, men korvettene fases ut i 2025. Ubåtene videreføres, men antallet reduseres fra seks til fire fartøy.

I tillegg vil Bruun-Hanssen øke tilstedeværelsen i Finnmark med jegerkompani tilknyttet grensevakten.

Vi bør øke heimevernet ned to innsatsstyrker øremerket i Finnmark, sier forsvarssjef Håkon Bruun-Hansen.

Bruun-Hansen sier at Norge trenger et forsvar som har relevante militære evner for framtiden, er økonomisk bærekraftig over tid og som krever økte bevilgninger.

– Det er en utfordring på den internasjonal arena, i Europa og utfordringene kommer nærmere Norge, sier han.

Trenger 3 milliarder mer i året

Forsvarssjef Håkon Bruun-Hansen er klar på at Forsvaret trenger mer penger for å kunne holde seg relevant i fremtiden. Han mener forsvarsbudsjettet bør økes med 3 milliarder kroner de fire første årene, for deretter å flate ut i resten av perioden, mener forsvarssjefen.

– Vi trenger 180 milliarder kroner for å videreføre og fornye forsvaret. Det er økonomiske etterslep som gir oss utfordringer i driftsbudsjettet og på investeringssiden. Det krever endringer for at vi skal være relevant i fremtiden, sa Bruun-Hansen.

– Vi må ha et forsvar for troverdig avskrekking og som er økonomisk bærekraftig over tid. Det er et Forsvar som krever økte bevilgninger, sa forsvarssjefen.

– Russland ingen militær trussel

Han understreket at han ikke oppfatter Russland som militær trussel i dag, til tross for at de har høyere aktivitet utenfor vår kyst.

– Vi har en rekke nye trusler i Europa og terrortruslene er kommet nærmere. Det krever at vi styrker beredskapen og øker Forsvarets utholdenhet.

Forsvarssjef vil øke forsvarsbudsjett

Forsvarssjefen mangler 180 milliarder kroner