Hopp til innhold

Krever svar fra forsvarsministeren: – Vi risikerer at vi kaster penger ut av vinduet

Forbundsleder Torbjørn Bongo i offisersforbundet mener forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) må informere Stortinget om hva som er status på gigantutbyggingen på Evenes. Utfordringene står i kø, mener han.

Illustrasjon MPA 5fly_ Godkjent
OMSTRIDT HANGAR: Denne uka ble det klart at den omstridte hangaren ikke vil stå klar før i 2023. Forsvarsbygg og Avinor er i dialog for å finne en plassering av hangaren som ivaretar både militære og sivile interesser

OMSTRIDT HANGAR: Denne uka ble det klart at den omstridte hangaren ikke vil stå klar før i 2023. Forsvarsbygg og Avinor er i dialog for å finne en plassering av hangaren som ivaretar både militære og sivile interesser

Foto: Forsvarsbygg

Fra 2022 skulle Evenes lufthavn huse både norske jagerfly og de maritime overvåkningsflyene P-8.

Men jobben med å kraftsamle Forsvaret i nord i Ofoten har ikke gått helt som planlagt.

i fjor avslørte en rapport at byggingen av hangaren som skal huse de nye overvåkingsflyene vil føre til store turbulensproblemer for den sivile lufttrafikken på flyplassen, og som ville påføre den sivile flytrafikken kostnader for 71 millioner kroner.

Dermed ble Forsvaret nødt til å finne en ny plassering av hangaren.

Utsettelsen betyr at hangaren ikke vil stå klar til å ta imot de første overvåkingsflyene som kommer i 2022.

Onsdag denne uka kom nyheten om at utsettelsen også betyr at den omstridte flyhangaren på Evenes blir mye dyrere.

Regjeringen ber nå Stortinget godkjenne ny kostnadsramme på 558 millioner kroner.

Dermed har kostnadsrammen på hangaren økt fra rundt milliard kroner i startfasen til 1,8 milliarder kroner i fjor.

Dersom Stortinget blar opp, kan den endelige prislappen på hangaren komme opp på 2,4 milliarder kroner.

De ansatte: – Ministeren må på banen

grunnstein

Her legger forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ned grunnstenen for ett av de nye, planlagte byggene på Evenes. Det er ikke om den nye hangaren for overvåkingsfly.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges offisers- og spesialistsforbund (NOF) synes forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) må informere Stortinget om hva som er status på gigantutbyggingen på Evenes.

– Når regjeringen ber om en halv milliard mer, synes jeg det er på sin plass å be om en helhetlig oversikt. Vi risikerer å investere på en måte som gjør at vi kaster penger ut av vinduet. Dette bør bekymre Stortinget, mener Bongo.

Selv ønsker han å vite hvilke konsekvenser de økte kostnadene vil få for de øvrige fasilitetene som skal bygges på Evenes.

Utfordringene står nemlig i kø, ifølge NOF.

Turbulens

Evenes lufthavn - skisser

Skissen øverst viser den opprinnelige plasseringen av det nye hangarbygget. På skissen under har Forsvarsbygg rotert hangaren slik at kortsidene er vendt mot den retningen vindens oftest blåser.

Foto: Forsvarsbygg

Forbundslederen peker på flere ubesvarte spørsmål.

– Vi opplever at Luftfartstilsynets tillatelse er helt på grensen hva angår turbulens. Hvis neste langtidsplan skulle medføre at man ønsker å kjøpe ytterligere fly, vil man ha behov for mer bygningsmasse. Det samme gjelder dersom allierte overvåkningsfly også skal operere ut fra Evenes. Hva vil flere bygninger bety for turbulens.

Bongo viser til at både amerikanere og britene har vist økt interesse for operasjoner i Nord-Norge.

– Vil den infrastrukturen det nå bes om penger til være tilstrekkelig for å understøtte et visst antall allierte fly.

Det er ikke bare turbulensproblemene NOF vil ha svar på. Offiserene ønsker også informasjon rundt avising av rullebanen og det at avanserte våpen og ammunisjon skal håndteres på en flyplass hvor det også er sivil flytrafikk.

– Her bør statsråden svare på hvordan han har tenkt å løse disse utfordringene, sier Torbjørn Bongo.

– Skal man prioritere flyene eller naturen?

Nestleder Torbjørn Bongo i Norges Offisersforbund.

– Selv om ikke alle i Forsvaret er enig om hvor flyene skal plasseres, treffer bekymringene rundt Evenes oss alle, sier forbundsleder Torbjørn Bongo i NOF.

Foto: Kristian Espenes / NORSK OFFISERSFORBUND

Evenes lufthavn ligger nær sårbar natur, og har derfor en lav utslippstillatelse av avisingskjemikalier som brukes på rullebanen.

Det betyr at man ikke bruke den avisingsvæsken som gir størst skade på miljøet.

– Kjemikaliene som er bra for miljøet er svært skadelig for både P8-flyene og de nye jagerflyene F-35, og kan derfor ikke brukes på Evenes, sier Bongo.

Forsvarets forskningsinstitutt er bedt om å finne en løsning. Det beroliger ikke NOF:

– Hva gjør Forsvarsdepartementet dersom det ikke er mulig å finne en løsning. Hva skal man da velge? Skal man ofre naturen eller flyene?

Dyrt sikkerhetsopplegg

P-8 Poseidon fra US Navy på Andøya flystasjon.

Forsvarets nye overvåkingsfly av typen Poseidon være stasjonert på flystasjonen på Evenes innen få år.

Foto: Daniel Kalinikov / Forsvaret / Daniel Kalinikov

NOF er også opptatt av at sikkerheten rundt den sivile terminalbygningen på Evenes blir godt nok ivaretatt når den militære aktiviteten øker.

Kritiske røster mener at militær ammunisjon på området utgjør en risiko for sivil lufttrafikk.

Ifølge NOF har Forsvaret selv beregnet at sikkerhetsopplegget rundt ammunisjonen vil bli veldig kostnadskrevende.

Et kostbart sikkerhetsregime vil gå ut over øvrig infrastruktur, frykter offiserene.

– Evenes begynner å bli noen år, og har behov for oppgradering på alt fra spisemesser til idrettsanlegg. Uavhengig av hvor mye flyaktivitet det blir, gjør den stramme økonomiske styringen at vi ikke kan velge de løsningene som framstår som hensiktsmessig, sier Bongo.

Han viser til at det fortsatt hersker usikkerhet rundt om det blir bygd nok forlegninger til personellet og idrettshall.

– Vi frykter at det blir for smått. Dette opptar dem som skal være med å drifte både F-35 og overvåkingsflyene.

– Vinning opp i spinning

Hangar på Evenes flystasjon

Evenes flystasjon begynner å bli noen år, og har behov for oppgradering på alt fra spisemesser til idrettsanlegg, mener NOF.

Foto: Simon Solheim / FMS

Alt i alt tror NOF at den ekstra bevilgningen regjeringen nå ber Stortinget om å hoste opp vil spise opp fem år av de forventede innsparingene man hadde ved å slå sammen de to luftforsvarsstasjonene på Andøy og Evenes.

– Men de mange ubesvarte spørsmålene og faktorene som er løftet fram vil føre til ytterligere kostnader, frykter Torbjørn Bongo.

Liv Signe Navarsete

Sps forsvarspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete vil ha full omkamp om Andøya flystasjon.

Foto: NRK

Også Senterpartiet har bedt regjeringen om å levere en oppdatert helhetlig plan for hvordan man skal løse situasjonen på Evenes.

– Det er mange ting som vi ikke har svar på. Her har planleggingen vært for dårlig. Vi bør ta en fot i bakken nå og få et oppdatert kostnadsoverslag på bordet, sier Liv Signe Navarsete (Sp), som er stortingsrepresentant og medlem i utenriks- og forsvarskomiteen.

NRK har vært i kontakt med Forsvardepartementet for en kommentar. Foreløpig har vi ikke mottatt svar fra departementet.