NRK Meny
Normal

Observert i Lofoten - kan ha blitt satt ut med overlegg

Biologer frykter den svartelista arten etablerer seg lenger og lenger sør - også takket være god "hjelp" fra oss mennesker.

krabbe

Kongekrabben står på svartelisten og er uønsket vest for Nordkapp.

Foto: Joachim Joakimsen

Kongekrabben er nok en gang observert i Lofoten. Ifølge Lofotposten ble det nylig tatt en krabbe utenfor Skrova i Vestfjorden. Tidligere har det vært tilfeller av både sikre og usikre observasjoner på Ballstad, Fredvang og i Lødingen. Krabben er observert så langt sør som i Bergen.

Biolog Anna du Pont Andersen i SALT sier at det er flere måter krabben kan forflytte seg på.

– De kan ha blitt fraktet i ballastvann fra fartøy for eksempel, men det kan jo også tenkes at de kan ha blitt satt ut av noen med overlegg. Det er absolutt ikke lovlig, sier Andersen.

Kongekrabben hører ikke hjemme i våre farvann. På 1960-tallet ble arten satt ut av sovjetiske forskere i Murmanskfjorden. Krabben har ingen naturlige fiender, sier biologen.

– Vi ønsker ikke å ha denne i Norge, den står på svartelista. Kongekrabben trives såpass godt i norske farvann at den kan slå seg til rette i fjordene våre og spre seg videre.

Skal utryddes vest for Nordkapp

Biolog Kjersti Tønnesen Bush i SALT sier Norge har en politikk på å utrydde arten vest for Nordkapp.

krabbe2

Her er den uønskede krabben sammen med en vanlig trollkrabbe.

Foto: Joachim Joakimsen

– Vi har satt en grense ved Nordkapp. Øst for Nordkapp skal den høstes kommersielt, men vest for Nordkapp driver vi «utrydningsfiske». Det er et nokså spesielt forvaltningsregime.

Er det mulig å få dette til å fungere?

– Vi må nok forvente at vi vil få enkeltfunn som dette, og at hele bestanden etterhvert flytter seg sørover. Det er også grunn til bekymring fordi det rokker ved økosystemet slik vi kjenner det.