- Vi må ruste oss for å møte nye alvorlige hendelser

Etter 22. juli terroren har samfunnets beredskap for å møte større katastrofer blitt satt på prøve. I Narvik blir det nå ei ny videreutdanning der helsearbeidere får lære mer om stress etter alvorlige hendelser.

Sorg etter terrorangrep, utvika camping søndag

SORG ETTER 22.JULI: Svært mange nrodmenn ble berørt av terroren som rammet Norge 22.juli 2011. Nå vil Høgskolen i Narvik tilby videreutdanning til helsearbeidere. Målet er en styrket beredskapen i etterkant av alvorlige hendelser.

Foto: Sindre Thoresen Lønnes / Scanpix

Førstelektor Ole Greger Lillevik, Høgskolen i Narvik

Førstelektor Ole Greger Lillevik, Høgskolen i Narvik.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Høgskolen i Narvik starter opp videreutdanning innen traumeforståelse og traumebehandling

– Nord-Norge er langstrakt, og det finnes ikke noe lignende utdanningstilbud i hele landsdelen. De siste årene er beredskapen etter små og store katastrofer blitt satt på prøve. Nå kommer utdanninga som kan gjøre oss bedre rustet neste gang, sier førstelektor Ole Greger Lillevik, avdeling for helse og samfunn ved Høgskolen i Narvik.

Mange ble rammet

Høgskolen i Narvik

HØGSKOLEN I NARVIK: Her kommer det et nytt studietilbud, innen traumebehandling.

Foto: Michael Ulriksen

Etter 22. juli terroren har samfunnets beredskap for å møte større katastrofer blitt satt på prøve .

– Dette var ei svært alvorlig terrorhandling som har rammet mange mennesker. Og selv om mye av oppfølginga etterpå har vært god, så finnes det et forbedringspotensiale.

Det nye utdanninga skal gå over ett år, gir 30 studiepoeng og er samlingsbasert.

– Tilbudet retter seg mot helsearbeidere og andre som trenger å lære mer om hvordan man møter mennesker som har vært utsatt for alvorlige hendelser og står i fare for å utvikle posttraumatisk stress.

Depresjon og angst

Når mennesker opplever alvorlige hendelser kan det gi både psykiske og fysiske plager, og de vanligste reaksjonene etter traumatiske hendelser er posttraumatiske stressreaksjoner (PTSD).

Terroren 22. juli er den mest alvorlige hendelsen etter krigen. 4 måneder etter hendelsen rapporterte nesten halvparten av de overlevende fra Utøya om symptomer som var tilsvarende eller på grensen til PTSD. Over 70 % var plaget av ett eller flere symptomer på depresjon. Blant foreldrene til de overlevende rapporterte over 40 % at de var mye plaget av ett eller flere symptomer på depresjon eller angst.

Mange fikk også kroppslige plager. Etter slike hendelser er det også vanlig med sterke sorgreaksjoner.

– Vi ønsker å heve kompetansen, både for å bli bedre i stand til å gi psykologisk førstehjelp de første dagene etter en alvorlig hendelse. Og bli bedre i stand til å forebygge stressreaksjoner, sier Lillevik.

Risiko med tungindustrien

Videreutdanning innen traumeforståelse og traumebehandling skal bygge på annen høyere utdanning, og kan egne seg for dem som jobber i psykiatrien, i kommunen og på krisesenter, for å nevne noen eksempler,

For å sikre et studietilbud med høy faglig kvalitet har vi inngått et faglig samarbeid med Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging ved universitetssykehuset i Nord-Norge.

– I Nord-Norge er det mye ting industri, det er i seg selv risikofylt. Vi har også hatt flere alvorlige hendelser, blant annet med bussulykka i Lavangsdalen og flere ras og voldtekter. Behovet for ei slik utdanning i landsdelen tror vi er stort, sier førstelektor Ole Greger Lillevik til NRK.no.

Det blir plass til omlag 30-40 studenter på studiet, som starter opp ved Høgskolen høsten 2013.