Hopp til innhold

Fiskeriministeren var sjokkert – nå blir regelverket forandret

Fisk med store skader og kannibaliserte krabber ga fart i et nytt regelverk som er på plass allerede 1. juni.

Steinbit fanget i ulovlig teiner på Helgeland.

Dyrene kom seg inn i teinene som ble liggende i månedsvis. Men de kom seg ikke ut igjen.

Foto: Kystvakten
MISHANDLET: Kystvakten og fiskeridirektoratet fant torsk, krabbe, kongesnegler, steinbit (bildet), kråkeboller og sjøstjerner på til sammen et tonn, som de kastet ut i havet igjen.

– Jeg ble egentlig litt sjokkert over toktet. Det var dyr som ikke kom seg ut av teinene de satt i, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen til NRK.

Avmagret og skadet fisk og sjødyr i teiner gjorde sterkt inntrykk på den ferske statsråden da han var med på tokt.

Etter at NRK satte søkelys på problemet har det kommet flere titalls tips til Fiskeridirektoratet om teiner som er forlatt i havet.

Og nå har ballen også begynt å rulle hos Fiskeridepartementet.

Om få dager er et nytt regelverk på plass for dem som fisker taskekrabbe og kongesnegler.

Strengere regler

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen med krabbe fra ulovlig teine

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen ble rystet over det han så da han var med på tokt.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Vi ønsker å innskjerpe regelverket på dette området. Vi håper at endringene trer i kraft allerede 1. juni, og at det da innføres en røkteplikt på denne typen teiner ukentlig.

Reglene er til for å unngå det fiskeriministeren omtaler som dyreplageri.

– Man ønsker ikke sånt spøkelsesfiske i sjøen og da må man finne en hensiktsmessig plikt for at man må se til det bruket man har satt i sjøen.

Hvorfor er regelverket viktig?

– Dette er et omfattende problem mange plasser. Vi ønsker å komme det til livs. Jeg tror også at alle som driver ordentlig og seriøst vil få en slutt på det, sier Ingebrigtsen.

– Bedre kontroll på fisket

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter toktet nord på Helgeland for snart to uker siden.

Fiskeriministeren var med Kystvakta og Fiskeridirektoratet da de hentet opp om lag 800 teiner som hadde ligget i sjøen i månedsvis.

Fisk og sjødyr har enten sultet i hjel og råtnet eller spist sine egne for å overleve.

Alle de 800 teinene hører til ett og samme rederi.

Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, er svært fornøyd med regelendringen.

– Dette bidrar til at vi har det nødvendige regelverket på plass så vi kan utøve bedre kontroll over dette fisket, sier Ingebrigtsen.

Håper på færre saker i fremtiden

Kjell Ingebrigtsen

Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen er fornøyd med det nye regelverket.

Foto: David Engmo / NRK

Fiskarlagslederen er klar på at fiskerne er glade for at statsråden har vist handlekraft i saken.

– Vi har jo sett eksempler på teiner som har stått i flere måneder. Vi kan ikke ha det sånn. Det var viktig at denne regelendringa kom.

Kjell Ingebrigtsen håper endringa i fiske på taskekrabbe og kongesnegler vil hindre fremtidige problemer av den typen vi nylig har sett.

– Vi har et ansvar for bruket vi har i havet. Ressursene vi henter opp skal være med å skape de store verdiene langs kysten. Det ansvaret tar fiskerne veldig alvorlig.

Kystvakten og fiskeridirektoratet på resnketokt på Helgeland. Rind og Heimdal.

Her blir teinene stablet på Kystvaktens båt.

Foto: Kystvakten

– Hendelsen var et unntakstilfelle

De 800 teinene som ble tatt opp på nordre Helgeland, tilhører Arctic Sea Harvest.

Daglig leder Ilone Giske har blant annet uttalt i en pressemelding at de «beklager at rederiets teiner har blitt liggende for lenge i havet».

Giske peker i pressemeldingen på «krevende måneder for rederiet».

– På grunn av kollaps i det europeiske markedet, havari på fartøy samt utenlandsk leieskipper underlagt reiserestriksjoner på grunn av korona, står det i pressemeldingen.

Ulovlig, men ikke straffbart

Dyrevernsorganisasjonen Dyrenes Rett har i ettertid av toktet langs kysten anmeldt rederiet Arctic Sea Harvest for grovt brudd på dyrevelferdsloven.

Fiskeridirektoratet prioriterer saken og vurderer anmeldelse av bedriften.

Noen av kongesnegleteinene kan ha stått i havet opp mot ni måneder uten å bli brukt, ifølge Fiskeridirektoratet. Krabbeteinene kan ha stått siden desember.

Å etterlate bruk i havet slik det har skjedd i dette aktuelle tilfellet, er ulovlig, men ikke straffbart.

I havressurslovens paragraf 28 er det ingen hjemmel for å gi straff i form av bøter eller fengsel.

Krabbe og steinbit fanget i ulovlig teine på Helgeland.

Kystvakten og Fiskeridirektoratet fant 5500 individer i teinene på toktet på nordre Helgeland.

Foto: Kystvakten

– En prinsippsak

Nå står altså ei regelendring for tur, som trolig innføres allerede om kort tid.

– Vi må få skjerpet dette inn, brukene kan ikke stå månedsvis i havet, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Han legger til at denne saken er av prinsipiell karakter, og ikke handler om enkelte foretak spesielt.

– Det er ingen som vil ha det sånn.