– Det er større angst for rovdyr blant barn i dag enn det var før

Større avstand til naturen enn tidligere har gjort skolebarna mer engstelig for rovdyra våre. Derfor får skoler i typiske rovdyrområder tilbud om rovdyrundervisning.

Ulv

Det er større angst for rovdyr blant barn i dag enn tidligere, mener fagleder. Nytt prosjekt skal gjøre rovdyr mindre skumle for skolebarn.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

I et nytt prosjekt skal skolebarn lære mer om blant annet ulv og bjørn, for å dempe den angsten og frykten barn har rovdyr.

Det er fagleder Benny Sætermo ved Nordland Nasjonalparksenter som leder prosjektet. Han mener nemlig barn har større behov for informasjon om rovdyrene våre i dag, enn for få år siden.

Årsaken er at en del naturkunnskap man før i tiden fikk gjennom i oppveksten, ikke kommer like naturlig til barn og unge i dag. Da er det lettere å kjenne en redsel for det ukjent, sier Sætermo.

– Det er blitt større avstand mellom folk og natur nå enn det var før.

– Ulven ikke skyld i angst

Sætermo mener barna er mer engstelige for rovdyr nå enn tidligere, og det er ikke alle medieoppslagene om ulven på Østlandet som er årsaken til det, sier han.

Benny Sætermo sammen med flerepå nasjonalparksenteret

Benny Sætermo, fagleder natur ved besøkssenteret på Nordland nasjonalparksenter i Saltdal.

– Det er veldig sjelden at ungene her oppe nevner ulven og stiller spørsmål ved den, selv om vi har med ulveskinn og forteller om alle rovdyra våre.

Flere fylker i landet lærer skolebarna om rovdyra og konfliktene de har for eksempel med landbruket. I Trøndelag får alle skoler tilbudet om dette, men i Nordland er det typisk innlandskommuner med stort rovdyrtrykk som Rana, Saltdal, Hemnes og Grane som blir prioriterte.

Selv om han ikke har statistikk på området, mener Sætermo at det er en økende frykt hos barn og unge, og det er særlig bjørnen barna spør om, sier han.

– Ungene får selv gjøre seg opp en mening om rovdyra, bare de har fått litt kunnskap å bygge egne holdninger på. Og da bruker jeg å snakke mye om hva rovdyra lever av, og da særlig hva bjørnen lever av. For det er ofte den som er den store, skumle i mange unger sine øyne.

To ulver er så langt skutt

Slike bilder har det vært mange av i forskjellige medier de siste årene.

Foto: Mats Sparby / NRK

– Vi lever godt med rovdyra

Nasjonalparksenteret har søkt om 230.000 kroner i år til prosjektet, men har tidligere år fått bare drøye 100.000 kroner fra fylkesmannen. Dette skal rekke til skolebesøk i de mest utsatte kommunene. Likevel er det kommuner der rovdyra er et så naturlig innslag i livet til folk, at man ikke merker noen angst eller behov for mer informasjon. Slik har vi det her i Hattfjelldal sier rektor ved oppvekstsenteret, Lillian Sætern.

lillian

Rektor Lillian Sætern mener at de ikke har noe rovdyrfrykt i Hattfjelldal.

Foto: Privat

Vi bor midt i naturen og vi er lite folk og mye natur. Vi har foreldre som er bønder og vi har foreldre som er jegere, og både voksne og barn ferdes ute i skogen. Så det er tematikk her, men ingen frykt som vi kan sette fingeren på i stort grad.

Selv om det ikke er så stor rovdyrangst hos barn i Hattfjelldal skjønner Sætern at barn i andre kommuner kan ha behov for mer informasjon.

Ja, jeg tenker at det er lurt. Det er veldig stor forskjell på skoler og kommunene. Og jo lenger avstand det er til naturen og rovdyra for barna, så kan for eksempel medieomtale virke skremmende.