NRK Meny
Normal

Nytt politidistrikt: – Politiet skal være der folk er

Fredag våkner Nordlands befolkning opp til ett splitter nytt politidistrikt. – Vi skal nyte tillit til folk, og politiet vil bli mer synlig, sier den nye politimesteren i Nordland.

Operasjonssentralen Salten politidistrikt

Helgeland, Salten og Midtre Hålogaland politidistrikt slås sammen og en ny organisasjon skal bygges opp. Her fra Operasjonssentralen i Salten.

Tone Vangen blir den nye politimesteren i Nordland Politidistrikt. Helgeland, Salten og Midtre Hålogaland politidistrikt slås sammen og en ny organisasjon skal bygges opp. Men publikum kommer ikke til å merke noe, ihvertfall ikke den første tiden.

– Om et halvt år eller mer kan vi si at vi har den nye organisasjonen på plass. Fram til da skal folk forholde seg akkurat slik de er vant til, sier den påtroppende politimesteren i Nordland politidistrikt.

Tone Vangen

Tone Vangen blir den nye politimesteren i Nordland Politidistrikt.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

Dagens 27 politidistrikter blir i morgen til 12 stordistrikter. Nye politimestre trår til. Målene til responstid, anropstid, tilgjengelighet og nærhet er satt høyt. Og selv om det kan bli færre lensmannskontor i fremtiden, lover Vangen et synlig politi i hele fylket.

– Jeg ser for meg et politi som fortsatt skal ha et godt samarbeid med sitt publikum. Vi skal nyte tillit hos folk.

Store forskjeller

Politiet erkjenner selv at det er for store forskjeller i kvaliteten på arbeidet i de 27 politidistrikene i Norge. Ved å nå slå de sammen til 12, vil de styrke fagmiljøene og da først og fremst etterforskningsarbeidet.

Men det betyr også at noen lensmannskontoret på småplasser kan bli lagt ned. Politiets Fellesforbund er bekymret for at økonomien til de nye politidistriktene vil bli så stram at politimestrene ser seg tvunget til å kutte mange tjenestesteder.

Vil følge nøye med

– Vi kommer til å være på vakt og se til at det ikke skjer en sentralisering som fører til at ressursene trekkes mot de sentrale delene av fylket. Det skal være et godt polititilbud også på de mindre stedene, sier leder av Politiets Fellesforbund i Salten, Geir Nordkil.

Mer ute blant folk

Påtroppende politimester Tone Vangen skal sammen med kommunene utforme det nye politiet i fylket. Et politi som i distriktene må være mer ute blant folk og mindre inne på lensmannskontorene.

– Lensmannskontorene vil ikke ha samme funksjon som tidligere. Det er ikke mange som lenger har ærend på lensmannskontoret, slik at man må lege vekt på å møte folk på en annen måte.

Det betyr at betjentene må ferdes mer rundt og møte folk på skoler, ordføreren på kommunehuset og ellers der ting skjer i den enkelte kommune.

– Hver kommune skal få sin kontaktperson i politiet som man kan forholde seg utover det akutte, sier Vangen.

Lensmannskontorene avgjørende

Det er nettopp skjebnen til landets lensmannskontorer som vil avgjøre om nærpolitireformen lykkes, mener Politiets Fellesforbund.

– Reformen kan bli en suksess hvis man sørger for tilstrekkelig med tjenestesteder som er godt nok bemannet. Motsatt, hvis det blir så få tjenestesteder at man stadig vekk ikke kommer fram til der folk bor på grunn av glatte veier eller stengte ferjeoverganger, så vil politiet gradvis miste tilliten i befolkningen, advarer leder i Politiets Fellesforbund (PU), Sigve Bolstad.

– Det blir særdeles viktig nå fremover at ledere og ansatte tør å si fra, hvis de ser at spriket mellom målene for reformen og ressursene som gis, blir for store, understreker han.