Nytt pilotprosjekt: Skal sette sykepleiere på skolebenken for å bli godkjent i Norge

En ny tilleggsutdanning skal kvalifisere utenlandske sykepleiere til å jobbe som sykepleiere også i Norge.

Medisinering ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet

Ny tilleggsutdanning skal kvalifisere sykepleiere utdannet utenfor EU/EØS til å også kunne jobbe som sykepleiere i Norge.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Norge i 2035 vil mangle 28.000 sykepleiere og 18.000 helsefagarbeidere.

Samtidig viser KS’ arbeidsgiverbarometer viser at tre av fire kommuner sliter med å få tak i sykepleiere.

Derfor må man lete etter sykepleiere med lys og lykter.

Nå skal utenlandske sykepleiere som ikke har fått godkjent utdanningen sin i Norge få drahjelp.

– Det er mange i helsevesenet som i dag jobber som hjelpepleiere, men som har en sykepleierutdanning fra hjemlandet i bunnen. Å få disse kvalifisert til å jobbe som sykepleiere i Norge vil være bra både for oss og for dem, sier Roar Jensen i Nordland fylkeskommune.

Det er Nordland fylkeskommune og de regionale kompetansekontorene (RKK) som har jobbet dette frem. De er først ut i prosjektet.

Desentralisert opplegg

Roar P. Jensen

Roar P. Jensen, fagleder for kompetanse og voksnes læring i Nordland fylkeskommune

Foto: NFK

OsloMet har siden 2017 tilbudt kompletterende utdanning for sykepleiere gjennom et heltidsstudie i Oslo. Og i en lengre tid forsøkt finne noen som kunne levere et tilbud til denne målgruppen.

Nå har institusjonen i samarbeid med Nordland fylkeskommune, laget en plan for et desentralisert opplegg.

Tilleggsutdanningen går over tre semestre. Den er i stor grad nettbasert og skal kunne tas der man bor, ute i distriktene og i kombinasjon med jobb.

Hilde Johansson er fagutviklingssykepleier i Alstahaug kommune. Hun er veldig glad for det nye tilbudet.

– Det er veldig bra tilbud. Det betyr mye at de kan få ta utdanninga der hvor de bor, og at de kan jobbe på siden av. Dermed vil de mest sannsynlig også bli værende der etter utdanninga, sier Johansson.

Mangel på sykepleiere

Basert på tall fra kommunene, Nav og Helse Nord er det ifølge Jensen behov for rundt 475 sykepleiere årlig bare i Nordland.

Men det er ikke bare Nordland som skriker etter helsearbeidere.

Navs bedriftsundersøkelse fra 2019 viste at de ulike fylkene mangler 11.150 ansatte i helse- og sosialtjenesten. 4500 av disse er sykepleiere.

Så mange sykepleiere mangler fylkene

Fylke

Antall sykepleiere som mangler

Viken

925

Oslo

225

Innlandet

225

Vestfold og Telemark

275

Agder

200

Rogaland

325

Vestland

450

Møre og Romsdal

475

Trøndelag

500

Nordland

450

Troms

200

Kilde: Bedriftsundersøkelsen 2019 (Finnmark er ikke representert i tabellen på grunn av lav svarprosent)

– Det er viktig når du kommer til et nytt land å få brukt den kompetansen du har. Og så er det viktig for oss i og med at vi ikke får utdannet nok sykepleiere. Derfor må vi ta i bruk de mulighetene vi har for å få utdannet flere, sier Jensen i Nordland fylkeskommune.

Hilde Johansson

Hilde Johansson, er fagutviklingssykepleier i Alstahaug kommune. Hun er veldig glad for det nye tilbudet:

Foto: Privat

Til å begynne med vil tilleggsutdanningen ha kapasitet til å ta imot 20 studenter i året. Hvert år blir det utdannet ca. 240 sykepleiere i Nordland, ifølge Jensen.

– 20 til vil være et lite, men viktig bidrag, ikke minst for distriktskommunene, mener han.

Hilde Johansson i Alstahaug opplever sykepleiermangelen på nært hold.

– At det står ei, eller to stillinger som sykepleiere ledig, får store konsekvenser, sier Johansson.

Norskkrav

Sykepleierne må ha en godkjent utdanning fra sine hjemland for å kunne ta denne videreutdanningen. I tillegg må de ha et norsknivå som tilsvarer B2, som er det nivået som kreves for å bli tatt opp på norsk høyskole og universitetsutdanning.

– Til nå har studentene vært nødt til å reise til Oslo og ta dette på heltid. Det finnes ikke noe annet desentralisert tilbud. Så nå er det selvsagt viktig at de som har behov for dette søker, oppfordrer Jensen.

For dem som har behov for det, tilbyr Nettskolen i Nordland kvalifisering i norsk.

– Flott prosjekt

Anita Mentzoni-Einarsen er HR-sjef i Helse nord med 19.000 ansatte. Hun berømmer initiativet som er tatt gjennom prosjektet.

HR-sjef i Helse Nord, Anita Mentzoni-Einarsen

Anita Mentzoni-Einarsen er HR-sjef i Helse nord og berømmer det nye prosjektet

Foto: Helse Nord

– Vi har en stor kapasitetsutfordring i forhold til pleiepersonell. Og da spesielt sykepleiere. Dette er et flott prosjekt for å få utdannet flere, sier Mentzoni-Einarsen.

Ifølge henne har koronapandemien også vist svært tydelig at vi trenger flere sykepleiere.

– Kan vi få utnyttet de som er nesten klar. Så er det kjempebra. Vi har også et stort nasjonalt oppdrag som jobber med å få flere av dem som står utenfor arbeidslivet inn i jobb. Så dette er positivt på mange måter.