Nytt liv til tomme fjøs

Gamle og tomme fjøs kan bli gjort om til iskremproduksjon og treningslokaler. Nytt prosjekt skal skape nytt liv i forlatte fjøs i Nordland.

Fjøsen på Osmoen

ILLUSTRASJONSFOTO: Tomme fjøs i Nordland skal få nytt liv.

Foto: Hans sund

- Den ressursen som tomme fjøs representer kan gi grunnlag for ny næringsvirksomhet rundt om i hele bygde-nordland, sier seksjonsleder John Kosmo i fylkesmannens landbruksavdeling.

Det er Fylkesmannen i Nordland som står bak prosjektet som skal gi nytt liv til tomme fjøs i Nordland.

- På 50-tallet var det cirka 17.000 landbrukseiendommer i drift i fylket, i dag er det cirka 2.500. Det betyr at det står mange tomme fjøs rundt omkring. Det er bakgrunnen for prosjektet, forteller Kosmo.

Stor interesse

90 personer har nå søkt om å få gjøre om fjøset til blant annet iskremproduksjon med melk fra nordlandskyr, bakeri, traktormuseum, sølvsmie, treningslokale osv. Men det er bare 10 heldige får sette ideen ut i live og utvelgelsen kan derfor bli vanskelig, innrømmer Kosmo.

- Det handler om arbeidsplasser og kulturelle aktiviter i nærmiljøet. så det er kriterier som vil bli vektlagt, sier seksjonslederen.

Prosjektet har en kostnadsramme på 9 millioner kroner.

Blir bok

Den 26. august får vi endelig svar på hvilke fjøs som blir gjort om. De nye fjøsbyggene vil bli nøye fulgt opp og hele prosjektet skal også resultere i en bok. Denne skal også kunne brukes av andre etablere i framtida.