Hopp til innhold
Nyhetssenter Nordland
Grafikk: NRK

Nyhetssenter Nordland

 • Amathea må stenge kontor i Bodø

  Den landsdekkande helsetenesta Amathea må stenge seks av ti kontor. Eitt av kontora som må stenge ligg i Bodø.

  Tenesta er offentleg finansiert gjennom tilskotsordninga «Stiftelsen Amathea» over statsbudsjettet med Helsedirektoratet som forvaltar.

  Ifølgje stiftinga skjer dette som ein konsekvens av kuttet i løyvingane over statsbudsjettet på 6 millionar kroner i inneverande år.

  – Konsekvensen vil vere at færre kvinner og par som treng oppfølging før og etter abort har eit kontor i nærleiken som dei kan komme til, seier dagleg leiar Andrea Skaarer Kreutz.

  Kuttet utgjer 25 prosent av Amatheas budsjett. Styret tok avgjerda i eit ekstraordinært styremøte 25. januar for å sikre forsvarleg og berekraftig drift framover, skriv stiftinga i ei pressemelding.

 • Helse Nord innrømmer feil i innkjøp verdt 300 mill.

  Nå skal hele anbudskonkurransen lyses ut på nytt.

  Det opplyser Helse Nord i en pressemelding mandag.

  Anskaffelsen gjelder rehabiliteringstjenester til en verdi på rundt 300 millioner og strekker seg over seks år.

  Årsaken til at konkurransen nå lyses ut på nytt var at den første runden inneholdt feil som ikke lot seg rette opp uten å endre betingelsene for anskaffelsen.

  – Vi gjorde feil under første tildeling. Det er mulig å rette faktiske feil, men anskaffelsesregelverket tillater ikke å endre det innkjøpsfaglige skjønnet. I praksis viste det seg ikke mulig å rette feilene, uten å endre noe skjønn. Dette er hovedårsaken til avlysningen, forklarer eierdirektør Hilde Rolandsen.

  I den første anbudsrunden ble to av tilbudene avslått av Helse Nord. Det ene va fra Helgeland Rehabilitering på Sømna.

  Årsaken var at Helse Nord mente at prisene som Helgeland Rehabilitering hadde oppgitt kun var gyldige ved et gitt minstevolum.

  Frisk Uvikling Tromsø fikk også avslag, også det på grunn av krav om en minimumstildeling som Helse Nord ikke kunne innfri.

  Helse Nord vil nå utlyse konkurransen på nytt og tar sikte på å få på plass de nye avtalene innen 1. juli i år.

  Hilde Rolandsen
  Foto: Kai Erik Bull
 • Mistet lappen etter dette

  Politiet beslagla mandag formiddag førerkortet til en ung sjåfør i Salten. Årsaken var at frontruta var for dårlig skrapet for is.

  – Sikten var svært begrenset, og videre ferdsel ville medført store problemer med å se annen trafikk – både biler og ikke minst myke trafikanter, skriver politiet i en melding.

  Politiet ønsker nå å gjøre bilister oppmerksom utfordringer med islagte ruter når det er mye nedbør og temperatursvingninger.

  – Vi oppfordrer folk til å bruke noen minutter ekstra for å sikre trygg ferdsel i trafikken, avslutter politiet.

  Forntruten på en bil er bare delvis skrapt for is på førersiden. Resten er islagt. Den dårlig skrapte ruten førte til at sjåføren mistet førerkortet.
  Foto: Politiet
 • Nytt styre i Bodø Arbeidarparti

  På laurdag hadde Bodø Arbeidarparti sitt årsmøtet på Folkets hus, og der vart kommunepartiets sitt nye styre valt.

  I ei pressemelding skriv partiet at ordførarkandidat Ann-Kristin Moldjord held fram som leiar, og Knut-Ole Nordlie held fram som nestleiar.

  Dei har også fått med seg nokre nye namn. Torill Cecilie Mehus blir ny sekretær, medan Nina Søtorp blir ny kvinnekontakt.

  Resten av styret ser slik ut:

  Frank Schistad – Kasserer

  Torbjørn Solberg – Medlemsansvarleg

  Kauser Vakili – Medlem

  Inga Lill Sundset – Samepolitisk talsperson

 • Mann siktet for vold mot to spedbarn

  En mann i slutten av 20-årene er varetektsfengslet i to uker. Han er også ilagt brev- og besøksforbud.
  Det fremgår av fengslingskjennelsen fra Salten og Lofoten tingrett.

  Ifølge kjennelsen mener påtalemyndigheten at mannen har utøvd vold mot sine to barn. Barna er nå i overkant av 2 måneder gamle.

  Påtalemyndigheten opplyser at det her er snakk om en svært alvorlig voldssak mot to fornærmede spedbarn.

  – Det vil bli gjennomført en rekke vitneavhør, herunder i siktedes nærmeste omgangskrets og familie, samt andre taktiske og tekniske etterforskningsskritt, heter det i kjennelsen.

  Bodø fengsel
  Foto: Barbro Andersen
 • Nettavisen: Eks-statsråd fra Frp blir ordførerkandidat for Høyre

  Ifølge Nettavisen vil Kjell-Børge Freiberg stille som ordførerkandidat for Høyre i Hadsel kommune i Vesterålen.

  Avisen har ikke fått dette bekreftet fra hovedpersonen selv.

  Freiberg har tidligere vært ordfører for Frp i samme kommune i åtte år.

  Han var olje- og energiminister for Frp i Erna Solbergs regjering fra august 2018 til desember 2019.

  Ifølge Nettavisen skal nyheten presenteres tirsdag kveld.

  Freiberg ble i november 2021 ekskludert fra Frp. Årsaken var påstander om lekkasjer av et internt dokument.

  Tidligere Olje- og Energiminister Kjell-Borge Freiberg sier det aldri var aktuelt å trekke seg som frimurer da han satt i regjeringen
  Foto: Berit Roald
 • Frikjent for voldtekt – må betale erstatning

  En mann i slutten av 40-årene er dømt til å betale 250.000 kroner i erstatning til sin tidligere stedatter. Samtidig ble han frifunnet for å ha seksuell omgang med jenta. Det har Hålogaland lagmannsrett bestemt. Da saken gikk for tingretten, ble mannen frifunnet.

  Han var tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med barn under ti år, og for å ha hatt seksuell omgang med stebarn.

  Selv har mannen hele veien nektet straffskyld.

  Det var et såkalt bestemmende mindretall som mente at mannen måtte frikjennes.

  I denne type saker er det fem meddommere og to fagdommere som skal avgjøre skyldspørsmålet. For å bli frikjent er det nok at tre av dommerne stemmer for frikjennelse. I denne saken stemte begge fagdommerne, og en av meddommerne for frifinnelse.

  – Samlet sett foreligger det tvil om det har skjedd noe seksuelt fra tiltalte sin side, og i så fall hva som har skjedd. Tvilen tilsier at tiltalte sin forklaring ikke kan utelukkes, skriver de i dommen.

  Imidlertid holder det med et såkalt alminnelig flertall for å dømme noen til å betale oppreisningserstatning. Dermed ble mannen dømt til å betale 250.000 kroner i oppreisningserstatning til jenta.

  – Det understrekes at idømmelse av erstatningsansvar ikke rokker ved konklusjonen om at det ikke er grunnlag for straffansvar, heter det i dommen.

  Bildet viser en rettssal som tilhører Hålogaland lagmannsrett.
  Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB
 • Nedslående resultat etter kontroll av restaurantnæringen i Nordland

  Gjennom 2022 har A-krimsenteret i Nordland kontrollert 55 serveringssteder i fylket. Hos mer enn halvparten av virksomhetene avdekket de lovbrudd, skriver de i en pressemelding.

  Lovbruddene gjelder blant annet arbeidsavtaler som ikke er i henhold til arbeidsmiljøloven, mangelfulle personallister, grove brudd på arbeidstidsbestemmelser og flere tilfeller hvor ansatte ikke har fått lønn de har hatt krav på.

  – Vi har over tid erfart at serveringsbransjen er utsatt for arbeidslivskriminalitet, og dessverre underbygger også kontrollene våre dette, sier leder for A-krimsenteret i Nordland Kurt Kolvereid Jacobsen.

  A-krimsenteret peker på at det foregår utnytting av sårbare arbeidstakere, og skriver videre at de har møtt utenlandske arbeidstakere med daglig arbeidstid på over 16 timer over lange perioder uten hviletid.

  – Vi ser enkeltaktører som både stjeler fra velferdsstaten, ødelegger for de som driver seriøst i form av konkurransevridning, og ikke minst utnytter sårbare arbeidstakere.

  – Vi påtraff utenlandske arbeidstakere med en daglig arbeidstid på over 16 timer over lange perioder, uten å få lovpålagt hviletid, og som i tillegg jobbet svært mye overtid uten kompensasjon. Det ser vi svært alvorlig på, fortsetter han.

  Utfyllende resultater fra a-krimsenterets restaurantkontroller i 2022:

  • Det er avdekket lovbrudd av varierende alvorlighetsgrad hos 60% av de kontrollerte virksomhetene.
  • Det er blitt gjennomført samtaler med ca. 100 norske og utenlandske arbeidstakere. Arbeidstakere er gjort kjent med norske lover og regler, særlig opp mot tarifflønn. Arbeidstilsynet har pålagt 5 virksomheter å etterbetale allmenngjort lønn til arbeidstakere.
  • Det er registrert mange lange arbeidsdager i strekk uten hvile, med opp i 16,5 timers daglig arbeidstid.
  • Det kommer frem av timelister at arbeidstakere har arbeidet alle dager i en periode på 41 dager uten ukentlig hvile.
  • Flere arbeidstakere har arbeidet svært mye uten overtidsbetalt. For flere arbeidstakere er timelønnen svært lav og langt under allmenngjort lønn for bransjen.
  • Skatteetaten har sikret innbetaling av utestående skatte- og avgiftskrav på i overkant av 2.600.000 kroner.
  • Flere av de unge arbeidstakerne som er påtruffet under kontroll har gitt uttrykk om arbeidsvilkår som lite forutsigbarhet, lange vakter uten mulighet for pause, og dårlig eller mangelfull opplæring.
  • 14 virksomheter har avvik i henhold til manglende føring av personallister.
  • Det er avdekket mindre feil og mangler på arbeidskontrakter hos noen virksomheter.
  • Det er ikke avdekket utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft som tenderer opp mot menneskehandel.
  • NAV vil utrede 14 saker for trygdemisbruk.
  A-krimsenteret Nordland
  Foto: A-krimsenteret
 • Flyr lyktes ikke med finansieringsplan – vurderer alternativer

  Flyr informerte mandag morgen Oslo Børs om at selskapet ikke har lyktes med ny finansieringsplan. Det skriver Flyr i en pressemelding. Selskapet er dermed i en alvorlig finansiell situasjon. Styret vil vurdere om det finnes alternativer for videre drift. Mandagens flyginger går som normalt.

  Selskapet skriver at de vil komme med oppdatert informasjon så snart som mulig. De ber alle som har bestilt reiser om å følge med på oppdateringer direkte fra Flyr, eller på selskapets nettsider.

 • 300.000 brød kastes hver dag i Norge

  Hver dag havner rundt 300.000 brød i norske søppelkasser.

  Godt over 100.000 av disse brødene kastes daglig i butikkene, mens husholdninger kaster rundt 170.000 brød. Det viser tall fra Norsk institutt for bærekraftsforskning (Norsus).

  – Dette betyr at det faktisk kastes over 200 brød hvert minutt i Norge, sier daglig leder i Too good to go Norge, Johan Ingemarsson til Nationen.

  Ifølge Matvett og Norsus kaster hver nordmann i snitt 43 kilo spiselig mat i året. Det tilsvarer hver femte handlepose.

 • Knepent overtidstap for Narvik

  Narvik IK klarte ikke følge opp lørdagens storseier over Comet da lagene igjen møttes søndag.

  Gjestene fra Halden tok ledelsen minuttet ut i andre periode og beholdt ledelsen til kun 30 sekunder gjensto av kampen.

  Johan Martin Ceder utlignet i siste spilleminutt og sendte kampen ut i ekstraomganger.

  Men kun 25 sekunder ut i tilleggstiden avgjorde Herman Kopperud for Comet og fastsatte stillingen til 2–1 for gjestene.

  Narvik har fortsatt los på tabelltoppen i 1. divisjonen. Kun Nidaros er foran blåtrøyene på tabellen, med tre poeng mer og én kamp mindre spilt.

  Comet ligger foreløpig på plassen bak Narvik, men har ni poeng opp med like mange kamper unnagjort.

  De fire beste lagene i nest øverste divisjon skal spille kvalifisering om å rykke opp til det gjeveste selskap i norsk hockey.

  Ishockeyspillere fra Navik og Comet kjemper om pucken på isen under et oppgjør i nord.
  Foto: Frida Brembo / NRK
 • Avisa Nordland: Stort strømbrudd – 370 berørte kunder

  I går meldte Arva om strømbrudd på Væran utenfor Bodø.

  – Strømtilførselen til området er berørt etter feil i strømnettet. Feilsøking pågår og rettes så snart den er lokalisert, skriver Arva på sine nettsider.

  Avisa Nordland har vært i kontakt med operatør hos driftssentralen til Arva, Ivar Sjåvik, som opplyser om at de startet feilsøkingen klokken 09:00 søndag morgen.

  – Vi vet ikke når strømmen er på plass igjen, men håper på at den straks tilbake, sier Sjåvik til Avisa Nordland.

  Strømmen er også borte på Gildeskål. Det skal også der være en feil i strømnettet. Feilsøking pågår og rettes så snart den er lokalisert, opplyser Arva.

  På Gildeskål er 175 kunder berørt.

  NRK har forsøkt og fått kontakt med Arva, men har ikke lyktes.

  Pågående strømstans
  Foto: Skjermbildet / Arva
 • Boligbrann slukket

  Nødetatene rykket ut til brann i en bolig i Fauske omtrent klokken 04:00 i natt. Brannen ble slukket av personer på stedet.

  Det var mye røyk i boligen og i alt ble 14 personer evakuert.

  Noen av beboerne hadde pustet inn røyk og ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet. Det skriver politiet i Nordland på Twitter.

 • Nysigneringen nettet to i storseier for Narvik hockey

  Canadiske Ryley Jonathan Lindgren har bare vært i Narvik i en knapp uke etter overgangen fra Tulsa Oilers i Canada.

  Likevel rakk nysigneringen å markere seg i sin første kamp for blåtrøyene.

  I Narvik IKs 7-2-seier mot Comet scoret canadieren de to første målene.

  I tillegg nettet Cavin Leth, Marcus Nordlund, Christian Wetteland og Gustav Neo Starberg Dahl hvert sitt mål i storseieren.

  Over 950 tilskuere hadde tatt turen på kamp lørdag ettermiddag, deriblant 350 soldater fra US Marines.

  Narvik beholder andreplassen på tabellen på det nest høyeste nivået i norsk hockey. Kun Nidaros har spilt bedre i sesongens 30 første kamper.

  Søndag møtes lagene på ny til helgens andre oppgjør mellom lagene.

  De fire beste lagene i 1. divisjon skal spille kvalifisering om å rykke opp i det øverste selskapet i norsk ishockey.

  Hockeyspillerne i Narvik IK jubler over scoring mot Comet på egen is.
  Foto: Frida Brembo / NRK
 • Kolonnekjøring over Beiarfjellet

  Det er kolonnekjøring over Fv813 over Beiarfjellet.

  Det melder vegtrafikksentralen nord lødag ettermiddag.

  Veien kan bli stengt på kort varsel, opplyses det om.

  Beiarfjellet
 • Sju personer involvert i møteulykke – tre sendt til sykehus

  To biler skal være involvert i en trafikkulykke ved riksvei 80 Ytterkleiva på grensen mellom Bodø og Fauske.

  Det er snakk om en front mot front-ulykke med sju personer involvert. Det var både voksne og barn i bilene som kolliderte.

  Skadegraden på de involverte er uviss, opplyser politiet.

  Minst tre personer ble fraktet sykehus. De involverte i ulykken skal ha vært ved bevissthet i det nødetatene kom til stedet.

  Det sier operasjonsleder Kjetil Kaalsaas i politiet i Nordland.

  Like etter klokken 16 opplyser politiet at de er ferdige på stedet, og at Mesta og brannvesenet foretar opprydding.

  Deretter vil veien gjenåpnes snart.

  Det er utfordrende kjøreforhold og glatt på stedet.

  Onsdag ble den samme veien stengt etter at det gikk et stort sørpeskred på Rv 80.

  Både bil- og togtrafikk ble berørt av skredet. Veien ble ikke ryddet før dagen etter, torsdag.

  Ulykken lørdag skal ha skjedd på samme sted som sørpeskredet gikk tidligere denne uken.

  Blålys synes i det fjerne på rv80 mellom Bodø og Fauske som ble stengt på grunn av en møteulykke.
  Foto: tipser
 • Valen brakk skia – disket i VM

  Isabell Valen fra Bodø har hatt en knalltøff oppladning til ski-VM for parautøvere i Östersund.

  Forrige helg staket hun seg hele veien gjennom La Diagonela, et 48 kilometer langt langløp. En svært imponerende prestasjon av kjelke-utøveren, men som fikk det tøft i VM.

  Under 10-kilometeren for sittende utøvere i Sverige havnet hun raskt på etterskudd sammenlignet med de beste.

  Hovedårsaken til det var at Valen var uheldig og brakk skia underveis i løpet. Hun kom side om side med en annen løper i en sving og havnet i gjerdet. Juryen vurderte det til at Valen hadde skylden for hendelsen og disket henne.

  Selv om Valen ble disket var hun fornøyd med egen innsats.

  – Det her er veldig artig. Det er jo konkurranse, men jeg ser mer på det som læring og at jeg fikk muligheten til å være med. Jeg er ikke misfornøyd på noen måte, sier Valen til NRK

  Hun fullførte løpet og lå an til en sjetteplass før hun ble disket. . I Vinterstudio høster Valen ros av Birgit Skarstein.

  – Jeg synes det var imponerende. Det sier noe om at hun ikke bare gir opp og dropper det, men at hun fullfører rennet. Det står det respekt av, sier Skarstein.

  Kendall Gretsch vant VM-gull. I herreklassen gikk Giuseppe Romele til topps for sittende utøvere.

  Isabell Valen
  Foto: Magnus Gamlem/NRK
 • Bogfjellet er fortsatt stengt

  Fv7892 Bogfjellet er fortsatt stengt. Ny vurdering satt til lørdag klokken 16:00.

  Vegen er steng på grunn av rasfare.

  Det er sendt ut farevarsel på jord-, sørpe- og flomskredfare.

  Det er også betydelig snøskredfare i området. Region Svartisen har snøskredvarsel på faregrad tre, noe som vil si betydelig snøskredfare. Det er ustabile forhold.

  – Høyt til fjells kan skred løsne av seg selv i leområder med fersk fokksnø. Tidlig på dagen kan det gå våte skred i lavlandet, skriver Varsom.no

Video fra Nordland
Spiller nå
Kort forklart: Hvorfor er strømmen så dyr? 01:50
Neste