Nye restriksjonar i fleire kommunar

Lødingen, Evenes og fleire kommunar i Troms innfører frå midnatt strengare koronarestriksjonar grunna nylege utbrott av delta-varianten av viruset. Restriksjonane inkluderer mellom anna avgrensingar på talet besøkande og kortare skjenketider.