Hopp til innhold

Kun 6000 av 400.000 droneeiere er registrert – nå må alle registreres for å fly lovlig

Nye, strengere droneregler kan gjøre uregistrert flyging straffbart fra nyttår.

daglig leder i UAS Norway Anders Martinsen

Anders Martinsen i UAS Norway, interesseorganisasjonen for dronepiloter i Norge. Han tror regelverket vil gjøre at folk stoler mer på dronepiloter fremover.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Etter 1. januar må alle dronepiloter med en drone med kamera eller tyngre enn 250 gram registrere seg.

Tidligere skilte man mellom hobbybruk og de som har en næringsbruk av droner. Fra nyttår av må man også registrere dronen sin selv om man bare flyr for gøy.

Det som er nytt for mange nå, er at det omfatter både mange av dem som har droner i dag, men ikke minst de som kanskje får en drone til jul, sier Anders Martinsen, daglig leder i UAS Norway.

– Rett før vi skriver slutten på 2020 så er det nesten 6000 registrerte operatorer i Norge som er registrert på luftfartstilsynet sine nettsider. Det betyr at det fins mange operatører som har en registrert drone eller flere. Men det er rundt 400.000 nordmenn som eier én eller flere droner i dag, sier han.

Håndheves av politiet

Arild Mortensen er rådgiver for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet. Han sier at det er de som vil se til at alle følger reglene.

– Vi følger opp operatørene gjennom tilsyn etter en modell vi kaller risikobasert tilsyn. Våre inspektører kan foreta både anmeldte og uanmeldte tilsyn. I åpen kategori skal regelverket håndheves av politiet.

– Har det vært mange uheldige hendelser med droner i 2020?

– Vi har fått inn rundt 120 bekymringsmeldinger i år, en økning på 43 fra i fjor. Vi følger opp alle, men alle er ikke nødvendigvis ulovlig eller objektivt plagsom flyging. Vi ser at folk stort sett aksepterer og setter pris på den samfunnsnytten droneflyging er, men at noen kan trenge litt mer tid på å omstille seg. Vi har i år registrert 2 ulykker med droner.

daglig leder i UAS Norway Anders Martinsen

Anders Martinsen demonstrerer droneferdighetene.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

For å registrere deg som droneeier, må du gjøre det på nettstedet flydrone.no. Dette nettstedet er ikke aktivt ennå, men Mortensen sier at det skjer snart.

Registreringer kan gjøre at farlige situasjoner som ved Bodø lufthavn og Svolvær lufthavn, i det minste skjer mindre hyppig fremover.

– Regelverket trer i kraft 1. januar 2021. Fra den datoen må så å si alle registrere seg i henhold til de nye reglene. Nettsiden Flydrone.no vil bli aktiv samtidig.

Derfor er regelverket bra

Martinsen i UAS mener at reglene ikke nødvendigvis gir en begrensning på bruken av droner. Snarere tvert imot.

– Når vi får et felles register og felles regler for Europa, så kan dronebruken kan gjøres enda mer omfattende enn det den allerede er lagt til grunn for i Norge.

– Nordmenn digger droner, nå skal vi også få dem til å digge det nye regelverket, legger han til.

Ifølge en undersøkelse utført av Opinion, for UAS, er 80 prosent av spurte nordmenn positiv til droner. Martinsen tror regelverket kan få de resterende 20 prosent over gjerdet.

– Dette vil på sikt fjerne noen av tingene dronebransjen har blitt kritisert for. Nemlig at droner i dag kan bli kjøpt i butikk uten noen form for registering eller opplæring, og at man kan fly anonymt og at det kan være med på å for eksempel sette luftfarten i fare.

Han mener dronebruk kan sammenlignes med å bruke en bil.

– Hvis du i dag kjøper en bil er det naturligvis et krav om at den må registreres. Slik blir det også nå for mange droner fremover, med unntak av eksempelvis droner som er definert som leketøy. Vi må rett og slett vite hvem som eier droner og hvor den er i et luftrom, på sikt. Det er noe av de viktigste tingene regelverket endrer.

Nå håper han at barn og unge som får droner til jul, blir godt skolert av foreldre og kurs.

– En 10-åring med drone alene, der ville jeg tenkt som forelder at man skal på lik linje med andre leketøy som kan sette andre i fare eller være med på å skade ting, sette seg inn i reglene før man kjøper det. Det gjelder både for barn og voksen.