Hopp til innhold

Økende kokainbruk hos unge voksne: – Kanskje noen føler seg presset?

Ferske tall fra FHI om nordmenns narkotikabruk viser en svak økning i bruken av kokain hos unge voksne.

Portrettbilde av tre elever fra Bodø videregående skole oppstilt i kantinen.

– Noen ungdommer har hørt mye om narkotika, mens andre har ikke hørt om det, sier Henriette Halvorsen (18), Håvard Vallstad (19) og Henriette Halvorsen (18) ved elevene på Bodø videregående skole.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Håvard Vallstad (18) sier han vet om ulovlig rusbruk på fest. Han har også selv blitt tilbudt kokain.

Jeg er veldig mot narkotika og har ikke lyst å være en del av det.

Han beskriver de som bruker rusmidler på fest beskriver han som «vanlige elever»

– De har ikke noe å slite med. Kanskje noen føler seg presset?

Vallstad går på Bodø videregående skole sammen med medelevene Guro Aase Solbakk (19) og Henriette Halvorsen (18).

Torsdag la FHI frem oppdaterte 2022-tall om nordmenns narkotikabruk. Den viser at de aller fleste ungdommer ikke bruker narkotika i det hele tatt.

I den årlige spørreundersøkelse som SSB har utført på vegne av FHI svarer 4,7 prosent av de spurte mellom 16 og 30 år at de har brukt kokain det siste året.

Til sammenligning svarte kun 2,2 prosent at de hadde gjort det samme i 2020.

– Noen er nok nysgjerrige, og velger bort alkohol. Andre rusmidler kan gjøre at man får en bedre følelse og får lyst å prøve det igjen, sier Halvorsen.

Uniformert politi snakker med tre ungdommer på videregående skole i Bodø.

Uniformert politi var tilfeldigvis innom Bodø videregående skole for å snakke med elever om russetid, samtidig som NRK var der for å snakke med elevene.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Solbakk sier hun på ingen måte blir fristet til å prøve kokain.

– Jeg syns det er veldig skummelt. Man vet ikke hvor mye man tar. Og hvis man tar altfor mye kan det være veldig skadelig for livet ditt.

Opplevelsen til elevene i Bodø er ikke unike.

Den deles også i stor grad på Norges største videregående skole i Sandefjord.

Der forteller russepresident Noah Allerød at kokain nærmest har blitt normalisert hos avgangselevene.

Det kan gjøre at flere føler på et press på å teste illegale rusmidler, mener Allerød.

– Om du er den eneste i klassen som ikke sparker fotball, så vil du jo gjerne være med på leken.

Det er Frøya Celius i Solidaritetskomiteen på skolen enig i.

– Det er ikke åpent press av typen «Kom igjen a' – ta det». Men når alle andre tar det, så kan man fort føle seg som den rare som ikke tar det.

svgs elever

Russepresident Noah Allerød, Frøya Celius, Nora Fjeld Lycke Noah og Bamo Kalik Hamid går alle på Sandefjord videregående skole. De forteller at kokainbruk hos ungdom er mer normalisert nå enn før – men at pendelen er i ferd med å snu.

Foto: Vegard Lilleås / NRK

Likevel har elevene i Sandefjord sett en holdningsendring hos medelevene – og kanskje ikke i den retningen man skulle tro.

– Det har virket litt kult å snakke om at man har tatt kokain, men etter sommeren føler vi at det er mer skambelagt. Det er ikke så kult lenger, sier Allerød.

Men det er ikke uproblematisk mener elevene.

– Nå føler jeg at folk gjør mer i skjul. Det er egentlig enda verre. At man juger om at man gjør det og kanskje sitter med et problem.

svgs elever

Rektor Harald Møller ved Sandefjord videregående skole syns det er trist å høre at elevene opplever gruppepress når det gjelder rusbruk.

Foto: Vegard Lilleås / NRK

Rektor Harald Møller liker at ungdommene reflekterer rundt rusbruk.

– Samtidig er det litt trist å høre at det er et såpass sterkt gruppepress.

– Jeg tenker at for mange ungdommer så er det én ting som er viktigere enn noe annet i livet, og det er å høre til.

Kokainbruk hos unge øker

Etter cannabis er det sentralstimulerende stoffer som kokain, amfetaminer og ecstasy/MDMA som flest nordmenn rapporterer at de har brukt.

Mellom 5 og 7 prosent opplyser at de har brukt noen av disse rusmidlene en eller annen gang.

Kokain var det sentralstimulerende rusmidlet som flest (2 prosent) rapporterte om å ha brukt de siste 12 månedene

Og ser man på utviklingen på disse tre gruppene med rusmidler, så holder bruken seg stabil de siste ti årene – foruten bruken av kokain – som øker i aldersgruppen 16–30 år.

Thomas Anton Sandøy er forsker ved avdelingen for rusmidler og tobakk i FHI. Han sier i de store trekkene viser at nordmenns rusbruk holder seg stabil.

– Vi ser i stor grad stabilitet i tallene, og ser ingen store hopp knyttet til enkeltår.

FHI har heller ikke sett på geografiske forskjeller rundt om i landet.

– Men man vet fra tidligere undersøkelser at bruken av cannabis er mest utbredt i tettbygde strøk og mest i Oslo. Der har vi sett en større bruk enn i resten av landet.

Svak økning i kokainbruk hos unge

Etter cannabis er det sentralstimulerende stoffer som kokain, amfetaminer og ecstasy/MDMA som flest nordmenn rapporterer at de har brukt.

Kokain

Bruken av kokain øker svakt i 2022 i aldersgruppen fra 16 til 30 år. Det viser nye narkotikatall fra Folkehelseinstituttet.

Foto: 007 David Parry / Medicimage

Og det er kun i den yngste gruppen, mellom 16 og 30 år, at man ser en liten økning i bruken av kokain.

4,7 prosent av de spurte i denne aldersgruppen svarte at de hadde brukt kokain i løpet av de siste 12 månedene.

Tallet i 2021 var 3,4 prosent, og 2,2 prosent i 2020.

FHI skriver at antallet som hadde oppgitt en slik bruk var lavt, og at endringer fra år til år må tolkes med forsiktighet.

Les også Gir LSD-aktig rus – nå setter butikkene dette krydderet bak disk

Hel muskatnøtt

Kokain var det sentralstimulerende rusmidlet som flest (2 prosent) rapporterte om å ha brukt de siste 12 månedene

Cannabis brukes fortsatt mest

I likhet med tidligere år er cannabis det klart mest brukte illegale rusmidlet i Norge – og i Europa for øvrig.

Ifølge FHI har bruken av rusmidlet vært relativt stabil de siste ti årene.

  • 27 prosent oppgir at de har brukt cannabis en eller annen gang i løpet av livet.
  • 5,5 prosent sier de har brukt cannabis de siste 12 månedene.
  • 2,4 prosent svarer at de har brukt cannabis de siste fire ukene.

Gjennomsnittlig debutalder for bruk av cannabis var 19 år, ifølge undersøkelsen.

Bruken øker hos kvinner

I motsetning til tidligere år nærmer bruken til menn og kvinner seg når det gjelder cannabis.

Andelen kvinner som opplyser å ha brukt cannabis de siste 12 månedene har gått opp fra 1,9 prosent i 2021 til 4,9 prosent i 2022.

Samtidig har bruken hos menn holdt seg stabil på rundt 6 prosent i samme periode.

– Vanligvis er det en større andel menn som oppgir cannabisbruk, men i 2022 var denne forskjellen mye mindre. Det er i tråd med internasjonal forskning, som viser at kvinner og menn nærmer seg hverandre når det gjelder cannabisbruk, sier Sandøy i FHI.

– Om dette er tilfelle i Norge er litt for tidlig å si ennå, men året 2022 skilte seg ut, legger han til.

Les også Oliver (21) greide å slutte med rus: – Det tøffeste du kan gjøre er å få hjelp

Frivillig og ruskonsulent på rusfritt tilbud i Bodø